STX Matematik A NET 2014 14. august - Delprøven med autoriseret formelsamling

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Matematik A
  • 12
  • 9
  • 813
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik A NET 2014 14. august - Delprøven med autoriseret formelsamling

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne med autoriseret formelsamling fra det digitale eksamenssæt til Matematik A på STX fra torsdag den 14. august 2014. Denne delprøve kan også hedde delprøven uden hjælpemidler, fordi man ikke må bruge netadgang her.

Studienets kommentar

Her finder du løsningerne til delprøven med hjælpemidler STX Matematik A NET 2014 14. august - Delprøven med alle hjælpemidler.

Indhold

Opgave 1:
a) Reducér udtrykket (p-q)(p+q)-p^2+2q^2
Opgave 2:
a) Bestem en ligning for den rette linje, der går gennem punktet C(2,-4) og er parallel med vektoren AB.
b) Bestem arealet af trekant ABC.
Opgave 3:
a) Bestem koordinatsættet til parablens toppunkt.
b) Forklar, hvilken betydning tallet 8 i ligningen har for parablens form og beliggenhed.
Opgave 4:
a) Forklar betydningen af konstanterne i modellen.
Opgave 5:
a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(0,f(0))
Opgave 6:
a) Gør for hver af graferne A, B og C rede for, hvilken af funktionerne f, g og h den er graf for.
Opgave 7:
a) Bestem førstekoordinaterne til hvert af skæringspunkterne mellem graferne for f og g.
b) Bestem arealet af M.
Opgave 8:
a) Tegn en skitse af situationen, og bestem |BC| samt |EG|.
Opgave 9:
a) Bestem integralet ∫(4x^3+2)/(√(x^4+2x))dx

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 7.a

I skæringspunkterne, vil der gælde, at f(x)=g(x). Førstekoordinaterne kan således findes ved at løse:
x^3-2x+7=x^3+x^2-4x+7

x^3+x^2-4x+7-x^3+2x-7=0

x^2-2x=0

x·(x-2)=0
Jf. nulreglen skal mindst en af faktorerne være lig med 0, før produktet bliver 0. Første løsning er da:
x_1=0
Anden løsning bliver:
x_2-2=0

... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik A NET 2014 14. august - Delprøven med autoriseret formelsamling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.