STX Matematik A NET 2011 18. maj - Delprøven med autoriseret formelsamling

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Matematik A
  • 12
  • 8
  • 727
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik A NET 2011 18. maj - Delprøven med autoriseret formelsamling

Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne med autoriseret formelsamling fra det digitale eksamenssæt i Matematik A på STX fra 18. maj 2015 kan du se her. Man må ikke have netadgang til denne delprøve, så den bliver kaldt uden hjælpemidler.

Du kan også se løsningerne til delprøven med hjælpemidler her STX Matematik A NET 2011 18. maj - Delprøven med alle hjælpemidler.

Indhold

Opgave 1:
a) Løs ligningen 2x^2-10x+12=0
Opgave 2:
b) Bestem koordinatsættet til parablens toppunkt. f(x)=3x^2-12x+8
Opgave 3:
a) Bestem "makspulsen" for en person på 20 år.
b) Gør rede for, hvad konstanterne 208 og 0,7 fortæller om udviklingen i en persons "makspuls" i relation til personens alder.
Opgave 4:
a) Bestem ∫_0^3 (3x^2+2x)dx
Opgave 5:
a) Bestem koordinatsættet til skæringspunktet mellem l og m.
Opgave 6:
a) Hvor langt er der fra Hr. Hansens hoveddør i A til udsigtstårnet i P?
Opgave 7:
a) Gør rede for, hvilken af de tre grafer, der er graf for f'.
Opgave 8:
a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(1,f(1)). f(x)=x^2·ln(x), x>0
Opgave 9:
a) Opskriv en differentialligning, som S må opfylde.
Opgave 10:
a) Bestem metalpladens omkreds udtrykt ved x og y.
b) Bestem x og y, når det oplyses, at metalpladens omkreds er 28 cm, og metalpladens areal er 38 cm^2.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 6.a

Afstanden er givet ved længden af linjestykket AP.
Trekanterne APD og BCD er ensvinklede, og følgende vinkler er ens:
A=B
P=C
D=D
Der må således gælde, at:
AP/BC=AD/BD

AP=BC·AD/BD
Vi ved samtidig, at:
BC=400
AD=600
AB=900
BD=AB-AD=900-600=300
Vi får så:
AP=400·600/300=... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik A NET 2011 18. maj - Delprøven med autoriseret formelsamling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.