STX Kemi A Vejledende opgavesæt Marts 2016 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 15
  • 2976
  • PDF

STX Kemi A Vejledende opgavesæt Marts 2016 - Vejledende besvarelse

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af det vejledende opgavesæt fra marts 2016 til Kemi A på STX.

Det er Studienets egen fagredaktør i Kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Studienets kommentar

I opgave 1.b der link til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaven på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1: Kobber

Denne opgave handler om forskellige kobbermineraler. I opgaven skal du bestemme masseprocenten af kobber i kobberkis. Du skal også beregne ΔS° for en reaktion mellem Cu2O og Cu2S og kommentere resultatet i forhold til reaktionsskemaet. Til sidst skal du ud fra en titrering med thiosulfat beregne indholdet af kobber i malmen.

Opgave 2: Cumarsyre

Her skal du arbejde med Z,E-isomeri for at tegne strukturen af en stereoisomer af cumarsyre. Du skal også anføre, hvilken aminosyre cumarsyren dannes udfra. Derefter skal du forklare, hvordan cumasyren bindes til det aktive sted i proteinet.

Opgave 3: Kanelsyre

I denne opgave skal du udpege de funktionelle grupper i kanelsyre. Derefter skal du beregne pH i en vandig opløsning af kanelsyre, og du skal generere og forklare et H-NMR-spektrum af kanelsyre. Efter det skal du ud fra et andet spektrum identificere en urenhed i produktet og bestemme den procentdel af produktets masse, som er kanelsyre. Opgaven viser også en film om en ekstraktion, som du skal se for at forklare, hvorfor pH er vigtig for ekstraktionen, og hvilke relevante reaktioner der sker i ekstraktionen.

Opgave 4: Fyldte chokolader

Her skal du beregne stofmængdekoncentrationen af sucrose i en bestemt blanding. Derefter skal du arbejde med reaktionskinetik. Du skal ud fra tabellens data bestemme reaktionens orden og beregne hastighedskonstanten. Du skal også bestemme den maksimale reaktionshastighed.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 3.d i eksamenssættet.

I analysen af dette spektrum bestemmes det først, hvilke signaler der stammer fra kanelsyre, og hvilke der stammer fra urenheden. I det genererede spektrum i forrige opgave så vi, at kanelsyre har to karakteristiske dubletter omkring hhv. 7,7 ppm og 6,6 ppm. Disse identificeres som signal D og G i det viste spektrum. Årsagen til, at begge disse signaler kobler til dubletter, er, at de begge har kun ét nabohydrogenatom (på den anden side af dobbeltbinding) og det giver anledning til en dublet i begge tilfælde. Integralerne i disse to signaler aflæses til 5, og fra strukturen af kanelsyre ved vi, at begge signaler stammer fra netop ét hydrogenatom. Dette bekræftes af signal A, der er en singlet, og som ligeledes integrerer til 5 og har et kemisk skift på 12,4 ppm, hvilket er typisk for en carboxylsyregruppe.
De resterende 5 hydrogenatomer i kanelsyres benzenring skal i dette spektrum således integrere til 25. Det passer med signal E, der består af signalerne ved hhv. 7,60 ppm og 7,36 ppm. Vi ved nu, at signalerne B, C og F stammer fra urenheden.
Signal B har et kemisk skift på 9,9 ppm, hvilket er typisk for aldehyder (CHO), og er samtidig en singlet, der integrerer til ét hydrogenatom. Derfor forventes signalet at stamme fra et hydrogenatom i et aldehyd.
Signal C har et kemisk skift på 7,88 ppm og er en dublet, der integrerer til 2 hydrogenatomer. Et kemisk skift på 7-8 er typisk for enten benzenringe eller dobbeltbindinger, og det faktum, at signalet er en dublet, peger på, at urenheden indeholder en HC=CH-gruppe – ligesom kanelsyre. Dette passer med to hydrogenatomer, der kobler til hinanden, og hvor deres kemiske skift tilfældigvis ligger oven i hinanden.
Signal F har et kemisk skift på... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Vejledende opgavesæt Marts 2016 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.