STX Kemi A NET 31. maj 2017 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 15
  • 3052
  • PDF

STX Kemi A NET 31. maj 2017 - Vejledende besvarelse

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Kemi A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i det digitale eksamenssæt fra 31. maj 2017.

Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Studienets kommentar

I opgave 4.b er der et link til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaven på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1: Nitrat i grundvand

I opgaven skal du beregne den formelle stofmængdekoncentration af KNO3 i en stamopløsning. Du skal også beregne pH i en mættet salicylsyreopløsning. Til sidst skal du bruge Lambert-Beers lov til at bestemme indholdet af nitrat i en specifik vandprøve.

Opgave 2: Beskyttelse mod zikavirus

Her skal du markere de asymmetriske C-atomer i icaridin. Derefter skal du angive, hvilken reaktionstype omdannelsen af icaridin er. Desuden skal du tegne strukturen af et muligt mellemprodukt i omdannelsen. Derefter skal du ud fra en elementaranalyse og en angivet molarmasse af et ukendt stof tegne to mulige strukturer for stoffet. Til sidst skal du ud fra et H-NMR-spektrum bestemme strukturen for et andet ukendt stof.

Opgave 3: DOPA og DOPS

I denne opgave skal du tegne en strukturisomer til DOPS. Strukturisomeren skal indeholde en tertiær alkohol. Du skal også forklare det systematiske navn 3,4-dihydroxyphenylmethanal. Derefter skal du ud fra strukturerne for tre forskellige stoffer gøre rede for forskelle i deres IR-spektre. Til sidst skal du arbejde med reaktionskinetik. Du skal vise, at reaktionen med DOPA er af første orden. Du skal også beregne hastighedskonstanten for reaktionen og bestemme v_max.

Opgave 4: Udvinding af kobber

I opgaven skal du først angive, hvilke atomer der oxideres, og hvilke der reduceres ved en bestemt redoxreaktion. Du skal også bestemme ∆H° for reaktionen. Derefter skal du forklare, hvordan dimerer af methylbenzen holdes sammen af hydrogenbindinger. Til sidst skal du se en film om ekstraktion af kobber, og du skal forklare, hvordan kobber adskilles fra andre metalioner ved væske-væske-ekstraktionen.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 4.d.

I denne opgave er det vigtigt først at bemærke, at en Cu2+-opløsning har en blå farve, og at CuA2 har en gullig farve. Derudover har methylbenzen en lavere densitet end vand og vil derfor altid være den øverste fase i et tofase-system med vand.
Når (HA)2-dimeren tilsættes til den vandige opløsning af Cu2+, fås to faser – en vandfase og en methylbenzenfase, fordi vand og methylbenzen ikke er blandbart. Ved omrystningen indstiller ovenstående ligevægt sig, og fordi mængden af (HA)2-dimeren er langt større end indholdet Cu2+, forskydes ligevægten ifølge Le Chateliers princip mod højre, således at alt Cu2+ optages af dimeren. Det kan vi se, fordi den blå farve forsvinder fra vandfasen.
CuA2 er et meget upolært stof, og det vil derfor befinde sig i methylbenzenfasen (vi kan se den gule farve i den øverste fase i skilletragten), mens de øvrige metalioner vil befinde sig i vandfasen. Ved at adskille vand- og methylbenzenfasen fra hinanden har vi altså fået adskilt Cu2+-ionerne fra de øvrige metalioner. Det hele afhænger naturligvis af, at (HA)2-dimeren er selektiv over for Cu2+ ioner.
Ved tilsætning af svovlsyre øges mængden af H+ i systemet, og ifølge Le Chaterliers princip forskydes... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A NET 31. maj 2017 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.