STX Kemi A NET 18. maj 2017 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 15
  • 3172
  • PDF

STX Kemi A NET 18. maj 2017 - Vejledende besvarelse

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af Kemi A på STX det digitale eksamenssæt fra torsdag den 18. maj 2017.
Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Studienets kommentar

I opgaverne 2.c og 2.d er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1: Aromastoffer i oregano

I opgaven skal du angive en strukturisomer for carvacrol. Desuden viser opgaven fire andre stoffer i oreganoolie. Du skal markere stoffernes funktionelle grupper og angive, hvilke stofklasser de tilhører. Til sidst er der en film, der viser fire præparatglas, som indeholder de fire stoffer. Stofferne bliver testet med bromvand og 2,4-dinitrophenylhydrazin. Du skal ud fra filmens oplysninger argumentere for, hvilket stof hvert præparatglas indeholder.

Opgave 2: Tilsætningsstoffer i benzin til biler

Primært handler opgaven om termodynamik og ligevægt. Først skal du ud fra spørgsmålets oplysninger anføre reaktionsskemaet. Derefter skal du bestemme ΔH°, beregne den laveste temperatur, hvorved reaktionen kan forløbe spontant, og bestemme ligevægtskonstanten. Til sidst skal du arbejde med en specifik ligevægt for reaktionen.

Opgave 3: Optagelse af medicin i hjernen

I denne opgave skal du tegne mulige stereoisomere former af 4-amino-hex-5-ensyre. Du skal også forklare stoffets systematiske navn. Derefter skal du arbejde med en ukendt dihydron-syre. Du skal ud fra en titrering og en Fehlings-test bestemme syrens molare masse og strukturform. Til sidst skal du ud fra et H-NMR-spektrum bestemme strukturen af en ester.

Opgave 4: En muskelopbyggende aminosyre

Her skal du beregne den formelle stofmængdekoncentration af valin. Du skal også arbejde med reaktionskinetik. Du skal vise, at reaktionen med valin og BCAA-transaminase kan betragtes som en 1. ordensreaktion, og du skal også bestemme hastighedskonstanten for reaktionen. Til sidst skal du bestemme den maksimale hastighed for reaktionen.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 1.c.

Først ses det, at indholdet af reagensglas 1 og 3 kan affarve bromvand. I en analyse med bromvand testes der for tilstedeværelsen af dobbeltbindinger i en forbindelse, og et positivt resultat fås, hvis den brune farve (som bromvand har) forsvinder. Derfor ved vi, at stoffet i reagensglas 1 og 3 indeholder en forbindelse med dobbeltbindinger. Da både terpinen-4-ol og β-elemen indeholder dobbeltbindinger må disse to stoffer være i reagensglas 1 og 3 – vi har dog ikke mulighed for at afgøre, hvilket stof, der er i hvilket reagensglas.
Indholdet af reagensglas 4 danner gult bundfald ved tilsætning af 2,4-dinitrophenylhydrazin. Tilsætning af dette stof er en test for carbonylgruppen (C=O) i ketoner og aldehyder, og et positivt resultat fås, når der dannes gult bundfald. Derfor ved vi, at stoffet i reagensglas 4 indeholder en carbonylgruppe. Menthon er det eneste stof, der indeholder en carbonylgruppe (en keton i dette tilfælde), og derfor må det være netop methon, der er reagensglas 4.
De resterende 3 forbindelser indeholder alle enten en hydroxygruppe, et sp2-hybridiseret CH kulstofatom eller begge. Hydroxygrupper giver en karakteristisk bred absorption i et IR-spektrum ved ca. 3400 cm-1, mens et sp2-hybridiseret CH kulstofatom absorberer ved 3150–3050 cm-1. Disse to absorptioner kan anvendes til at identificere de resterende tre forbindelse vha. et IR spektrum. I praksis forventes absorptionen for både OH-gruppen og sp2-hybridiserede CH kulstofatomer, at ses i IR-spektret for terpinen-4-ol, mens kun OH-gruppens absorption forventes at ses i IR-spektret af hexansyre og kun et sp2-hybridiseret CH kulstofatoms absorption forventes at ses i IR-spektret for β-elemen. Desuden indeholder hexansyre en... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A NET 18. maj 2017 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.