STX Kemi A Eksamen 31. maj 2007 Gammel ordning - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 10
  • 1539
  • PDF

STX Kemi A Eksamen 31. maj 2007 Gammel ordning - Vejledende besvarelse

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af Kemi A på STX eksamenssættet fra torsdag den 31. maj 2007.
Alle opgaverne i eksamenssættet er besvaret og regnet af Studienets fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1 - Nitrogendioxids omdannelse ved høje temperaturer

I denne opgave vises en reaktion, hvor nitrogendioxid omdannes til nitrogenoxid ved høje temperaturer. Du skal beregne stofmængden af nitrogendioxid i en bestemt beholder. Derefter skal du vise, at reaktionen er af 2. orden med hensyn til NO2. Du skal også beregne aktiveringsenergien for reaktionen ud fra en tabel over temperaturer og hastighedskonstanter. Til sidst skal du beregne reaktionshastigheden for reaktionen ved 700 K.

Opgave 2 - Salbutamol

Her skal du redegøre for, at salbutamol findes i to stereoisomere former. Du skal også beregne den højeste tilladte stofmængdekoncentration af salbutamol i urin. Opgaven viser et reaktionsforløb, hvor salbutamol fremstilles ud fra acetylsalicylsyre. Du skal angive reaktionstypen for to reaktioner i reaktionsforløbet. Du skal også anføre reaktionsskemaet for en anden reaktion i reaktionsforløbet. Til sidst skal du vurdere salbutamols opløselighed i vand ud fra stoffets struktur.

Opgave 3 - Fra halm til bioethanol

I denne opgave skal du forklare, hvad forskellen er på ɑ-D-glucose og β-D-glucose. Derefter skal du forklare, hvorfor reaktionshastigheden for en bestemt reaktion falder, når temperaturen kommer over 65 °C. I den anden del af opgaven skal du beregne pH i en 0,1 M vandig opløsning af dihydrogenphosphat. Derefter vises en reaktion mellem H2PO4^- og NaOH. Du skal beregne voluminet af NaOH, der skal anvendes i en specifik situation. Til sidst skal du arbejde med Lambert-Beers lov for at beregne massen og udbytteprocenten af ethanol i en bestemt reaktion.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 2.e i eksamenssættet.

I strukturen af salbutamol indgår der både polære grupper som OH og NH, der øger salbutamols polaritet og dermed også dets opløselighed i vand. Samtidig indeholder salbutamol også upolære grupper som den aromatisk ring og de upolære CH3-grupper, der forringer opløseligheden af salbutamol i vand. Samlet set kan vi derfor forvente, at salbutamol kun er meget lidt opløseligt i vand – det er altså ikke letopløseligt men heller ikke helt uopløseligt.
Hvis pH-værdien sænkes, protoneres aminogruppen i salbutamol. Dermed bliver denne gruppe positivt ladet og meget polær, og dette øger hele molekylets polaritet. Vi forventer derfor, at opløseligheden af salbutamol i vand... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 31. maj 2007 Gammel ordning - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.