STX Kemi A Eksamen 27. maj 2008

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 11
  • 2153
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Kemi A Eksamen 27. maj 2008

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af eksamenssættet til STX Kemi A, som blev brugt til eksamen 27. maj 2008

Alle opgaverne i eksamenssættet er besvaret og regnet af Studienets fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1. Mandelsyre
a. Beregn stofmængdekoncentrationen af mandelsyre i den vandige opløsning.
b. Beregn pH i den vandige opløsning af mandelsyre ved 25 °C.
c. Argumenter ud fra stoffets struktur for, at mandelsyre er opløselig i vand. Gør rede for, om opløseligheden vil være pH-afhængig.

Opgave 2. Brintpiller
a. Beregn massen af hexaamminmagnesiumchlorid, som maksimalt kan dannes i beholderen.
b. Beregn volumenet af den mængde ammoniak, der forbruges ved 1,0 bar og 25 °C.
c. Vis, at ΔH° er 55 kJ/mol og ΔS° er 229 J/mol·K for reaktionen. Benyt bilag 1. Kommenter værdien af ΔS° i forhold til reaktion II.
d. Beregn partialtrykket af ammoniak i beholderen, når ligevægten har indstillet sig.

Opgave 3. Inversion af sukker
a. Angiv reaktionstypen for den ovennævnte reaktion.
b. Bestem reaktionsordenen med hensyn til sucrose for reaktionen.
c. Beregn reaktionshastigheden, når der er gået 250 min.
d. Beregn aktiveringsenergien for reaktionen.

Opgave 4. Hindbærketon
a. Begrund, at der findes to spejlbilledisomere af 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-ol. Benyt bilag 2.
b. Forklar hindbærketons systematiske navn ud fra stoffets strukturformel.
c. Gør rede for, hvordan man eksperimentelt kan påvise, at der er dannet hindbærketon.
d. Forklar, at reaktantblandingen er optisk inaktiv, og at produktblandingen er optisk aktiv.
e. Bestem aromastoffets struktur. Argumenter ud fra integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 1.c i eksamenssættet

For at afgøre om noget er opløseligt i vand skal vi afgøre om stoffet er polært eller upolært. Hvis stoffet er polært vil det være opløseligt i vand og omvendt hvis det er upolært.
Ud fra mandelsyres opbygning kan vi se, at der er to grupper af polaritet: Den upolære benzen-gruppe og de polære syre- og alkohol-grupper. Ud fra forholdet mellem antallet af upolære C-atomer i benzenen og de polære grupper (4 C atomer pr polære gruppe) kan vi sige at mandelsyre vil være polært og derfor vil være opløseligt i vand.
Når en syre er opløst i vand vil syren reagere med vand og afgive H+, og da pH hænger sammen med et stofs villighed til at afgive H+ vil pH spille en rolle for opløseligheden. Når vi fjerner H+ fra syre gruppen vil det øge polariteten af gruppen. Sagt på en anden måde, vil der være 2 molekyler i opløsning... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 27. maj 2008

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.