STX Kemi A Eksamen 26. maj 2008 Gammel ordning - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 12
  • 2103
  • PDF

STX Kemi A Eksamen 26. maj 2008 Gammel ordning - Vejledende besvarelse

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Kemi A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra 26. maj 2008.
Alle opgaverne i eksamenssættet er besvaret og regnet af Studienets fagredaktør i kemi.

Studienets kommentar

I opgave 1.c er der et link til vores kemiguide. Her finder du hjælp til at løse opgaven på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguide, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1 - Phosphater i spildevand

Opgaven viser en reaktion, hvor jern(II)ioner oxideres til jern(III)ioner i en svagt sur opløsning. Du skal afstemme reaktionsskemaet. Derefter skal du beregne pH for en 0,096 M jern(III)chlorid-opløsning. Du skal også ud fra opløsningens absorbans bestemme indholdet af orthophosphat i en prøve af udledningsvandet. Til sidst skal du forklare, at ved pH 7,5 findes orthophosphat som en blanding af dihydrogenphosphat of hydrogenphosphat.

Opgave 2 - Myggemiddel

I denne opgave skal du beregne massen af DMP i en bestemt opløsning. Du skal desuden færdiggøre et reaktionsskema, hvor DMP hydrolyseres. Derefter skal du arbejde med reaktionskinetik og vise, at reaktionen er af 1. orden med hensyn til DMP. Du skal også bestemme reaktionsordenen med hensyn til oxonium. Til sidst skal du vurdere, hvad halveringstiden for DMP vil være, når pH er 6.

Opgave 3 - Pethidin - et smertelindrende stof

Her skal du beregne stofmængdekoncentrationen af pethidin i en bestemt medicin. Derefter skal du ud fra en elementaranalyse af pethidin bestemme stoffets empiriske formel og molekylformlen for en ukendt gruppe. Til sidst skal du arbejde med et IR-spektrum og et H-NMR-spektrum.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 1.a i eksamenssættet.

Da oxidationstallene af nogle af de indgående grundstoffer ændres i løbet af reaktionen, er der tale om en redoxreaktion. Afstemning af denne type reaktion følger en generel metode.
Først opskrives oxidationstallene for alle de indgående grundstoffer.
Fe^(2+) (aq) + O_2 (aq) → Fe^(3+) (aq) + H_2O (l)
Vi bestemmer nu, hvilke grundstoffer, der oxideres, og hvilke, der reduceres:
- Fe oxideres fra +2 til +3, dvs. hvert jernatom afgiver én elektron.
- O reduceres fra 0 til -2, dvs. hvert oxygenatom optager 2 elektroner.
Vi skal altså have dobbelt så mange jernatomer som oxygenatomer, for at antallet af overførte elektroner i reaktionen stemmer. Dvs.:
4Fe^(2+) (aq)+O_2 (aq)→4Fe^(3+) (aq)+H_2O(l)
Oxygenatomerne afstemmes nu ved at tilsætte H2O. Vi kan se, at det blot er nødvendigt at tilsætte ét vandmolekyle på højre side.
4Fe^(2+) (aq)+O_2 (aq)→4Fe^(3+) (aq)+2H_2O(l)
Vi mangler nu blot at afstemme ladningerne. Da reaktionen forløber i en svagt sur opløsning, afstemmes reaktionsskemaet med H+-ioner på reaktantsiden. Det viser sig nødvendigt at tilsætte i alt 4 H+. Det afstemte reaktionsskema ser dermed således ud... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 26. maj 2008 Gammel ordning - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.