STX Kemi A Eksamen 22. maj 2006 Gammel ordning

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 12
  • 2389
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Kemi A Eksamen 22. maj 2006 Gammel ordning

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af eksamenssættet til STX Kemi A fra gammel ordning, som blev brugt til eksamen 22. maj 2006

Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Indhold

Opgave 1: Rensning af sølvtøj
a) Vis, at hverken Ag eller Cl ændrer oxidationstal i reaktion (I).
b) Vis ved beregning, at entropien for reaktion (I) aftager.
c) Gør rede for, at reaktionen kan forløbe i standardtilstanden ved 90 °C.
d) Opskriv cellediagrammet for reaktion (II). Beregn standardhvilespændingen for den elektrokemiske celle ved 25 °C.

Opgave 2: Safrol og ecstasy
a) Argumenter for, at ecstasy findes i to stereoisomere former.
b) Anfør reaktionstype for reaktionerne (I) og (II).
c) Beregn, hvor stor den maksimale koncentration af ecstasy har været i personens blod.
d) Anfør strukturen af to organiske stoffer, der ud over A med stor sandsynlighed findes i produktblandingen.
e) Begrund den indbyrdes beliggenhed af kogepunkterne for indholdsstofferne i sassafrasolie. Gør rede for en eksperimentel metode til at isolere safrol fra sassafrasolie.

Opgave 3: Arsen i drikkevand
a) Beregn, hvor mange liter vandværksvand en person, der vejer 70 kg, kan drikke pr. dag uden at risikere skadevirkninger. Det forudsættes, at grænseværdien er overholdt.
b) Afstem reaktionsskemaet.
c) Er grænseværdien for arsenindholdet overholdt for drikkevandet i de pågældende prøver?
d) Opskriv et reaktionsskema for arseniks omdannelse til arsensyrling i den vandige opløsning. Beregn pH for opløsningen ved 25 °C.
e) Gør rede for, hvilke af de nævnte arsenforbindelser der kan findes i grundvand ved pH mellem 6 og 8. Benyt bilaget.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 3.e i eksamenssættet

I bjerrumdiagrammet er syrebrøken afbilledet som funktion af pH værdien, og der fremkommer 4 kurver. Hvert givent punkt på kurven angiver kompositionen af syre og base ved netop den pH værdi. Hver kurve angiver også et skift, hvor der er afgivet et H, altså fx overgangen mellem HAsO42- og AsO43-.
I bjerrumdiagrammet er den mest sure forbindelse placeret længst til venstre og så fremdeles.
I denne opgave giver H3AsO3 anledning til en af de fire kurver, mens H3AsO4 giver de tre andre, da den afgiver 3 protoner. Der er altså to bjerrumdiagrammer i et.
Vi skal nu finde ud af, hvilke kurver der hører til hvad. Da vi kender pKs for H3AsO3, dens pKs, kan vi bruge pufferligningen til at finde ud af... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 22. maj 2006 Gammel ordning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.