STX Kemi A Eksamen 2. juni 2016 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 14
  • 1854
  • PDF

STX Kemi A Eksamen 2. juni 2016 - Vejledende besvarelse

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Kemi A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra torsdag den 2. juni 2016.

Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

I opgaverne 4.b og 4.c er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1 - Triclosan
a) Bestem hvor stor en procentdel af triclosan, der findes på baseform ved pH 6,5 og 25°C.
b) Beregn koncentrationen af triclosan i standardopløsningen. Angiv resultatet i mg/L.
c) Undersøg, om indholdet af triclosan i deodoranten ligger under den højst tilladte værdi.
Opgave 2 - Pentobarbital - et etisk dilemma
a) Beregn stofmængdekoncentrationen af C11H17N2O3Na i opløsningen.
b) Beregn pH i den vandige opløsning af pentobarbitals korresponderende base ved 25°C.
c) Beregn det teoretiske udbytte af pentobarbital ved syntesen.
d) Bestem strukturen af alkylgruppen R. Inddrag integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre i argumentationen.
Opgave 3 - Citalopram - et antidepressivt middel
a) Argumenter for, at citalopram findes i to stereoisomere former.
b) Angiv, hvilke af stofferne A, B, C og citalopram der affarver bromvand. Angiv reaktionstypen.
c) Vurder, om A, B, C og citalopram kan skelnes fra hinanden ud fra karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1 i stoffernes IR-spektre.
d) Forklar ændringen i D, når pH vokser. Inddrag både citaloprams struktur og syre-base-egenskaber.
Opgave 4 - Sulfurylchlorid - en kilde til dichlor
a) Forklar ud fra reaktionsskemaet, hvad der sker med trykket i beholderen, når reaktionen er på vej mod ligevægt.
b) Beregn ΔS° for reaktionen. Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet.
c) Beregn ligevægtskonstanten for reaktionen ved 100°C.
d) Beregn trykket af den tilførte stofmængde sulfurylchlorid i beholderen ved 100ºC under antagelse af, at spaltningen af stoffet ikke er påbegyndt. Beregn partialtrykket af dichlor, når ligevægten er indstillet ved 100°C.
e) Beregn partialtrykket af sulfurylchlorid ved 100°C efter 60 min. Beregn aktiveringsenergien for spaltningen af sulfurylchlorid.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 4.e i eksamenssættet:

Totaltrykket vokser med x, hver gang partialtrykket af SO_2 Cl_2 (g) falder med x (se reaktionsskema i spg. d).
Vi får så, at:
p_total=p_0 (SO_2 Cl_2 )+x
p(SO_2 Cl_2 )=p_0 (SO_2 Cl_2 )-x
Det vil sige, at:
0,538 bar=0,498 bar+x
⇕ Ligningen løses for x vha. CAS-værktøjet WordMat.
x=0,04·bar
Vi får så, at:
p(SO_2 Cl_2 )=0,498 bar-0,04 bar=0,458·bar
Partialtrykket af sulfurylchlorid ved 100℃ efter 60 min er lig med 0,458 bar.
Aktiveringsenergien for spaltningen kan bestemmes vha. formlen:
ln⁡(k_2/k_1 )=-E_a/R·(1/T_2 -1/T_1 )
Vi anvender følgende temperaturer:
T_1=100℃=373 K
T_2=112℃=(112+273)K=385 K
Gaskonstanten anvendes desuden som:
R=8,314 J/(mol·K)
Vi gives en hastighedskonstant i opgaven:
k_2=0,0140 min^(-1)
For førsteordensreaktioner gælder, at:
[A]=[A]_0·e^(-k·t)
Der gælder dermed også, at:
p(A)=p_0 (A)·e^(-k·t)
Vi søger nu at bestemme hastighedskonstanten ved 100℃ ved at indsætte kendte størrelser og løse ligningen.
Vi har, at: at p(SO_2 Cl_2)=0,458 bar, når t=60 min.
Vi bestemte tidligere, at p_0 (SO_2 Cl_2)=0,498 bar
Hastighedskonstanten bestemmes... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 2. juni 2016 - Vejledende besvarelse

[1]
Bedømmelser
  • 06-04-2017
    god og inspirerende ....