STX Kemi A Eksamen 16. august 2006 Gammel ordning

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 12
  • 2687
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Kemi A Eksamen 16. august 2006 Gammel ordning

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af STX Kemi A fra gammel ordning eksamenssættet fra 16. august 2006

Alle opgaverne i eksamenssættet er besvaret og regnet af Studienets fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1: Æteriske olier i krydderurter
a) Forklar, at A og B udviser cis/trans-isomeri ((E/Z)-isomeri).
b) Hvilket af stofferne i reaktionsforløbet har den største opløselighed i vand. Svaret skal begrundes ud fra stoffernes struktur.
c) Beregn, hvor lang tid der går, før 60 % af udgangsstoffet er omdannet til estragol, når reaktionen forløber ved 700 K.
d) Beregn reaktionens aktiveringsenergi. Kommenter resultatet.

Opgave 2: Chlorholdige blegemidler
a) Bestem massen af natriumchlorit, der skal anvendes til fremstilling af ovennævnte opløsning.
b) Afstem reaktionsskema (I).
c) Beregn chlorsyrlings styrkekonstant ved 25 °C ud fra termodynamiske data.
d) Beregn pH for opløsningen ved 25 °C.
e) Beregn pH for opløsningen ved 25 °C, når den nye ligevægt er indstillet.

Opgave 3: Bronopol
a) Vis, at den empiriske formel for bronopol er C3H6BrNO4.
b) Bestem molekylformlen for bronopol.
c) Vis, at bronopolmolekylet indeholder to hydroxygrupper.
d) Opskriv en formel, der viser strukturen af bronopol, idet du begrunder dit løsningsforslag.
e) Forklar, hvorfor pyridin bevirker, at reaktion (I) forløber fuldstændigt.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 3.d i eksamenssættet

Først laves nogle konklusioner på baggrund af den givne information:
1) En vanding opløsning af bronopol er hverken sur eller basisk => Bronopol kan ikke indeholde syrer eller baser, dvs. ingen carboxylsyrer eller aminer.
2) Bronopol indeholder to hydroxygrupper, som er primære alkoholer => Dvs. molekylet indeholder to –CH2OH-grupper.
3) Bronopol indeholder ingen asymmetriske kulstofatomer => dvs. ingen af kulstofatomerne i bro-nopol binder til fire forskellige grupper.
Inden vi foreslår en strukturformel for bronopol beregnes antallet af dobbeltbindingsækvivalenter, DBE, i molekylet. Denne beregnes ud fra... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 16. august 2006 Gammel ordning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.