STX Kemi A Eksamen 15. maj 2009

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 14
  • 2678
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Kemi A Eksamen 15. maj 2009

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af eksamenssættet til STX Kemi A, som blev brugt til eksamen 15. maj 2009.

Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Indhold

Opgave 1: Ravsyre
a. Angiv reaktionstype for reaktionen.
b. Foreslå en egnet indikator til en kolorimetrisk titrering af ravsyreopløsningen. Begrund dit valg.
c. Angiv den procentvise fordeling mellem de tre former af ravsyre i hummersuppen. Benyt bilag 1.

Opgave 2: Resveratrol
a. Beregn den maksimale stofmængdekoncentration af resveratrol i rødvin fra Spanien.
b. Bestem ved hjælp af figuren stofmængdekoncentrationerne af trans-resveratrol og af cis-resveratrol til tiden 25 minutter.
c. Bestem reaktionsordenen med hensyn til trans-resveratrol for isomeriseringen.
d. Beregn stofmængdekoncentrationen af trans-resveratrol til tiden 60 minutter. Beregn reaktionsblandingens absorbans ved 306 nm til tiden 60 minutter.

Opgave 3: Methanol
a. Opskriv ligevægtsloven for reaktionen.
b. Beregn ΔS° for reaktionen. Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet.
c. Vis, at ligevægtskonstanten ved 200°C er 1,5·10^-4 bar-2. Kommenter resultatet.
d. Beregn den højeste temperatur, hvor reaktionen kan forløbe spontant, når stofferne i blandingen er i standardtilstanden.
e. Beregn partialtrykket af methanol, når ligevægten er indstillet ved 200 °C

Opgave 4: Biodieselproduktion
a. Beregn massen af methanol, der ifølge reaktionsskemaet skal anvendes til produktion af 100·10^6 kg biodiesel
b. Gør rede for, at biodiesel anført i reaktionsskemaet indeholder tre dobbeltbindinger mellem carbonatomerne i fedtsyreenheden C17H29COO.
c. Navngiv A, E og F.
d. Gør rede for, hvor mange stereoisomere former, der findes for hvert af stofferne A, D og E.
e. Gør rede for, om de tre IR-spektre kan tilordnes B, C og E, idet absorptionsbånd over 1500 cm-1 inddrages. Benyt eventuelt bilag 2.
f. Gør rede for, hvordan du ved hjælp af universalindikatorpapir og de udleverede reagenser kan afgøre, hvilket glas der indeholder hvilket stof. Opskriv relevante reaktionsskemaer, og beskriv, hvordan positiv reaktion iagttages.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 4.e i eksamenssættet

IR-spektrum 1 tilhører stof B. Vi kan se et bredt O-H-stræk ved de 3400-2800 cm-1, dette stræk er karakteristisk for en carboxylsyregruppe. Derudover kan vi se sp2-C-H strækninger omkring 2700 cm-1. Til sidst ser vi et carbonylstræk omkring de 1700 cm-1, hvilket formentligt skyldes C=O-gruppen i syredelen. Strækket ved 1600 cm-1 tyder desuden på en dobbeltbinding mellem to carbon. Konklusionen må være at stoffet, der passer til IR-spektrum 1 er stof B.
IR-spektrum 2 tilhører højst sandsynligt stof... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 15. maj 2009

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.