STX Kemi A Eksamen 15. august 2007 Gammel ordning

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 10
  • 2369
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Kemi A Eksamen 15. august 2007 Gammel ordning

Her kan du se Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til STX Kemi A eksamen 15. august 2007 gammel ordning

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af Studienets egen fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1: Rotenon et naturligt insekticid
a. Redegør for, at rotenon har molekylformlen C23H22O6. Benyt bilaget.
b. Beregn stofmængdekoncentrationen af rotenon i en mættet vandig opløsning ved 25 °C.
c. Angiv, hvor mange stereoisomere former der findes af rotenon.
d. Vurder, hvilket af stofferne A, B og C der er mest opløseligt i vand. Svaret skal begrundes ud fra stoffernes struktur.
e. Gør rede for nogle eksperimentelle metoder, hvormed man kan skelne mellem A og rotenon.

Opgave 2: Nødforsyning af dioxygen i fly
a. Gør rede for, hvilke atomer der oxideres henholdsvis reduceres i reaktion (I).
b. Vis, at reaktion (I) er exoterm.
c. Gør rede for, at reaktion (I) kan forløbe i standardtilstanden ved 50 °C.
d. Kan reaktion (I) forløbe ved 50 °C, når partialtrykket af dioxygen er 0,20 bar?
e. Brug grafen til at vise, at generatoren producerer 15 L dioxygen i løbet af 12 minutter. Beregn på baggrund heraf, hvor meget natriumchlorat der bruges i løbet af de 12 minutter.

Opgave 3: Trypsin - et proteinspaltende enzym
a. Anfør reaktionstypen for reaktion (I).
b. Bestem reaktionsordenen med hensyn til BANA i det viste koncentrationsområde. Bestem hastighedskonstanten.
c. Begrund ud fra hastighedsudtrykket, at reaktionen er af nulte orden med hensyn til BANA ved koncentrationer højere end 50·10^-3 M.
d. Beregn koncentrationen af BANA, når der er gået 3,0 min. Bestem trypsins specifikke aktivitet.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 1.e

I denne opgave antager vi, at vi har modtaget et stof, som enten er forbindelse A eller rotenon, og nu gerne vil have et overblik over de eksperimentelle metoder, vi kan bruge til at afgøre, hvilket stof vi har fået.
Indledningsvist kan man undersøge organiske forbindelser vha. forskellige spektroskopiske metoder. Hvis de to stoffer blev undersøgt i IR-spektroskopi, vil man i spektret for forbindelse A se tydelige, brede top-pe omkring 3500 cm-1 pga. OH-grupperne, som ikke ses rotenons spektrum. En anden spektroskopisk mulighed er NMR-spektroskopi, hvor 13C-NMR-spektret for forbindelse A vil vise i alt 15 signaler – ét for hvert forskellig kulstofatom, som forbindelsen indeholder. Det tilsvarende spektrum for rotenon vil i stedet vise 21 signaler (fordi de to kulstofatomer, der indgår i methoxygrupper er så godt som ens), da rotenon indeholder flere forskellige kulstofatomer end forbindelse A. Endeligt er 1H-NMR-spektroskopi også en mulighed, idet både antallet af og de kemiske omgivelser for hydrogenatomerne i de to forbindelser er meget forskellige. Spektroskopi er dog også en omfattende metode, hvis man blot ønsker af skelne mellem to i forvejen kendte strukturer. Derfor man med fordel anvende en af følgende metoder, der er mere direkte.
* Tilsætning af bromvand... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 15. august 2007 Gammel ordning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.