STX Kemi A Eksamen 14. august 2009

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 13
  • 2470
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Kemi A Eksamen 14. august 2009

Her kan du se Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til STX Kemi A eksamen 14. august 2009

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af Studienets egen fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1: Nitrosylbromid
a. Tegn en elektronprikformel for nitrosylbromid.
b. Bestem reaktionsordenen med hensyn til nitrosylbromid for reaktionen.
c. Beregn halveringstiden ved 10 °C for omdannelsen af nitrosylbromid ved reaktionens start.

Opgave 2: Katteurt og myggebalsam
a. Bestem nepetalaktons molekylformel. Benyt bilag 1.
b. Forklar, hvorfor nepetalakton affarver bromvand. Angiv reaktionstype.
c. Opskriv et reaktionsskema for hydrolysen. Stofferne anføres med strukturformler. Alkylgrupperne skal ikke specificeres.
d. Bestem strukturen af DEET. Argumenter ud fra integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre. Benyt evt. bilag 2.
e. Med udgangspunkt i strukturen for DEET-molekylet skal der argumenteres for, at fordelingsforholdet er stort. Relater til stoffets evne til at trænge igennem huden.

Opgave 3: Piperidin
a. Beregn den formelle stofmængdekoncentration af piperidin i den vandige opløsning.
b. Beregn pH i den vandige opløsning af piperidin ved 25 °C
c. Beregn forholdet mellem stofmængden af piperidin og piperidins korresponderende syre, når pH er 11,00.
d. Hvor stor en stofmængde HCl skal der tilsættes, for at pH bliver 11,00?

Opgave 4: Højfructosesirup
a. Marker en af de oxygenholdige funktionelle grupper i det røde farvestofmolekyle, og gør rede for, hvilken stofklasse den tilhører. Benyt bilag 3.
b. Beregn ΔG° for reaktion I ved 60°C. Kommenter resultatet.
c. Beregn de aktuelle stofmængdekoncentrationer af fructose og af glucose i prøven.
d. Har ligevægten indstillet sig ved 60 °C, når der er gået 15 minutter efter tilsætning af Sweetzyme®?
e. Beregn den temperatur, hvor ligevægtsblandingen indeholder 55 % fructose og 45 % glucose. Argumenter for, at en sådan ligevægtsblanding ikke kan opnås.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 2.d

Signal 1: Et kemisk skift mellem 6 og 8 ppm tyder på hydrogenatomer, der er sidder på en aromatisk ring. Det passer yderligere med, at signalet er multiplet (det er svært at skelne, hvor mange toppe der er.) Integralet på 4 angiver, at der skal være 4 hydrogenatomer på den aromatiske ring.
Signal 2: Ud fra integralet kan vi se, at der er tale om 4 hydrogenatomer, der kobler til 3 andre hydrogenatomer. Et kemisk skift på 3,4 ppm indikerer at den er bundet til N atom til den ene side. Dette N må tilhøre molekylets amid. Vi har ikke kunne finde det eksakte kemiske skift for dette signal i en tabel, men ved 2,9 ppm er CH3-(N-CO-R) og ved 4,0 ppm er (C)-CH-(N-CO-R). Vi kan derfor antage, at det kemiske skift for vores gruppe, som er (CH3)-CH2-(N-CO-R) ligger et sted her i mellem.
Signal 3: Vi bemærker først, at der er tale om en singlet, hvilket i praksis betyder, at... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 14. august 2009

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.