STX Kemi A Eksamen 10. december 2015 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 11
  • 2557
  • PDF

STX Kemi A Eksamen 10. december 2015 - Vejledende besvarelse

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af eksamenssættet til Kemi A på STX, som blev brugt til eksamen torsdag den 10. december 2015.

Alle opgaverne i eksamenssættet er besvaret og regnet af Studienets fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1: Brintlagring
a) Afstem reaktionsskemaet.
b) Beregn massen af natriumborhydrid, der forbruges på en time.
c) Bestem ligevægtskonstanten for reaktionen ved 25°C. Kommenter størrelsen af ligevægtskonstanten i forhold til dannelsen af dihydrogen i bilen. Benyt eventuelt bilag 1.

Opgave 2: Vintergrøntolie
a) Angiv reaktionstype for reaktion 2.
b) Redegør for, hvordan et IR-spektrum for reaktionsproduktet methylsalicylat vil adskille sig fra det viste IR-spektrum. Inddrag absorptionsbånd over 1500 cm-1. Benyt eventuelt bilag 2.
c) Argumenter for, hvilket af de tre stoffer spektret kan tilordnes. Inddrag integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre i argumentationen. Benyt eventuelt bilag 2.
d) Bestem antallet af kodimagnyltabletter, eleven skal anvende.

Opgave 3: Ferroin
a) Indtegn alle C- og H-atomer i phen. Benyt bilag 3 eller et tegneprogram.
b) Vis, at reaktionen er af første orden med hensyn til ferroin.
c) Bestem reaktionens hastighedskonstant ved 20°C. Forklar, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at udføre kinetikeksperimentet ved stuetemperatur.
d) Bestem x, y og k ved 40°C. Opskriv hastighedsudtrykket ved 40°C.
e) Beregn, hvor stor en procentdel ferroin der er tilbage, når der er opnået ligevægt i blandingen ved 25°C.

Opgave 4: Et middel mod migræne
a) Tegn strukturformlen for et stof, som er funktionsisomer med acetylsalicylsyre.
b) Beregn stofmængdekoncentrationen af paracetamol i opløsningen.
c) Beregn stofmængdeforholdet mellem syren og dens korresponderende base i pufferopløsningen ved 25°C.
d) Argumenter for, at acetylsalicylsyre, paracetamol og coffein fordeler sig i de tre bægerglas A, B og C, som TLC-analysen viser. Inddrag bjerrumdiagram, vandfasernes pH og polariteten af de stoffer, som indgår i væske-væske-ekstraktionerne. Benyt bilag 4 og bilag 5.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 4.d:

Først ser vi på, hvilke informationer vi kan få af bjerrumdiagrammet. I et Bjerrum-diagram er pH-værdien angivet på x-aksen og syrebrøken, xs, på y-aksen. Kurverne i diagrammet angiver derfor forholdet mellem en syre og dens korresponderende base ved en given pH-værdi. Til venstre for en kurve er syren på syreform, og til højre for en kurve er syren på baseform. Det gælder ligeledes, at pH = pKs, når syrebrøken er lig med 0,5, dvs. når koncentrationen af syreformen er lig med koncentrationen baseformen. Dette kan vises vha. pufferligningen, som ses herunder.
pH=pK_a+log⁡〖([B])/([S])〗=pK_a+log⁡〖(1)〗=pK_a+0=pK_a
Vi kan derfor konkludere følgende om de to kurver i Bjerrumdiagrammet.
- Den blå kurve tilhører acetylsalicylsyre, fordi acetylsalicylsyre pKs-værdi er lig med 3,5 og den blå kurve er på netop pH = 3,5 når syrebrøken er lig med 0,5.
- Den røde kurve tilhører derfor paracetamol.
Ud fra bjerrumdiagrammet kan vi altså for enhver pH-værdi bestemme, hvorvidt paracetamol og acetylsalicylsyre er på syre eller baseform.
Vi ser nu på ekstraktionsprocessen, og derfor først på polariteten af de to forbindelser. Vand er et polært opløsningsmiddel, som derfor bedst kan opløse andre polære forbindelser. Ether er derimod et meget upolært opløsningsmiddel, der bedst kan opløse andre upolære forbindelser. Både paracetamol og acetylsalicylsyre vurderes at være så upolære på den opskrevne form, at de helst vil opløse sig i etherfasen. Hvis de to forbindelser derimod deprotoneres og dermed får en negativ ladning,... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 10. december 2015 - Vejledende besvarelse

[1]
Bedømmelser
  • 02-05-2017
    virkelig god hjælp og inspiration