STX Kemi A Eksamen 3. juni 2015 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 13
 • 2475
 • PDF

STX Kemi A Eksamen 3. juni 2015 - Vejledende besvarelse

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af STX Kemi A eksamenssættet fra onsdag den 3. juni 2015.

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af Studienets egen fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1: Aromastoffer i whisky
a. Angiv alle C- og H-atomer i whiskylacton.
b. forklar det systematiske navn for A.
c. Argumenter for, hvordan de fem aromastoffer er fordelt i reagensglassene 1,2,3,4 og 5.
d. Bestem strukturen for esteren. Argumenter ud fra integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre

Opgave 2: IVA - en genetisk stofskiftesygdom
a. Beregn pH i en 0,15 M oplæsning af isovalerianesyre i vand ved 25 °C.
b. Bestem, hvor stor en procentdel af isovalerianesyre der findespå syreform i urin ved pH 4,5 ved 25 °C.
c. Bestem molekyleformlen for B. Angiv mulig struktur for B.

Opgave 3: Materialer til solceller
a. Angiv reaktionstypen for reaktion 1. Afstem reaktionskemaet.
b. Beregn massen af den mængde zink, der forbruges ved omdannelsen.
c. Bestem ligevægtskonstanten for reaktionen ved 600 °C. Argumenter for, i hvilken retning ligevægten forskydes, hvis temperaturen sænkes til 500 °C.
d. Beregn partialtrykket af dihydrogenselenid ved ligevægt i beholderen ved 600 °C.

Opgave 4: Fyldte chokolader
a. Beregn stofmængdekoncentrationen af sucrose i blandingen.
b. Argumenter for reaktionsordenen med hensyn til sucrose ud fra grafernes forløb. Bestem hastighedskonstaten for reaktionen.
c. Forklar hvilke toppe over 4,5 ppm der er bedst egnede til at følge koncentrationen af henholdsvis sucrose og glucose i tiden efter reaktionens start.
d. Argumenter for at hastighedsudtrykket med god tilnærmelse svarer til en 1.ordens reaktion med hensyn til sucrose for sucrosekoncentrationer under 0,001 M. Beregn hastighedskonstanten for 1.ordens-hastighedsudtrykket.
e. Bestem aktiveringsenergien for hydrolyse af sucrose katalyseret af invertase. Beregn halveringstiden for hydrolysen ved 47 °C.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 1b.

Estergruppen er den funktionelle gruppe med højest prioritet i dette molekylet, og derfor ender navnet på –oat, ligesom det også er denne gruppe, der afgør nummereringen af kulstofatomer. Den længste kæde har 3 C, der starter ved carbonylen. Så forbindelse A er et propanoat derivat.
Forbindelse A har en ethyl-gruppe bundet til oxygenatomet, så der er tale om en ethylpropanoat. Der gives ikke noget nummer til denne substituent, hvilket betyder, at den er lokaliseret på det oxygenatom, der havde et hydrogenatom bundet til sig i den syre, som esteren er bygget op fra.
Der er en dobbeltbinding mellem C2 og C3 i hovedkæden. Denne skal navngives med det laveste nummer (2) og præfixet en-; så det bliver en ethylprop-2-enoat.
Endeligt har denne dobbeltbinding en phenylgruppe som substituent på C3, så navnet for molekylet er... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 3. juni 2015 - Vejledende besvarelse

[3]
Bedømmelser
 • 08-02-2017
  virkelig brugbart og god hjælp
 • 31-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  den klarer jobbet helt fint
 • 30-05-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  God besvarelse af opgaven