STX Kemi A Eksamen 22. maj 2015 - Vejledende besvarelse

Se flere bedømmelser 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 (3 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Studienet.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Studienet.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Kemi A

Karakter

12

Antal sider

11

Antal ord

2362

Filformat

PDF

STX Kemi A Eksamen 22. maj 2015 - Vejledende besvarelse

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af STX Kemi A eksamenssættet fra fredag den 22. maj 2015.

Alle opgaverne i eksamenssættet er besvaret og regnet igennem af Studienets fagredaktør i kemi.

Der er i opgaverne 2.c og 4.c links til vores guides i kemi. Dermed kan du prøve at løse først opgaverne alene med vores guides.

Indhold
Opgave 1: Lægemiddel til tobaksafvænning
a. Beregn pH i den vandige opløsning ved 25 °C
b. Bestem hvor stor en procentdel af bipropion der findes på baseform i blod med pH 7,4.
c. Undersøg, hvilken reaktionsorden omdannelsen af bupropion følger. Angiv en forskrift for koncentrationen af bupropion som funktion af tiden.
d. Forklar, hvorfor bupropions fordelingsforhold er meget større ved pH 7,4 end ved pH 3,0. Indrag både bupropions struktur og syre-base-egenskaber.

Opgave 2: Jern i multivitaminpiller
a. Anfør formlen for jern(II)fumarat og for jern(III)fumarat.
b. Beregn, hvor stort et volumen af opløsning S der skal anvendes til fremstilling af standardopløsningen. Forklar hvordan fortyndingen foretages i et laboratorium.
c. Bestem massen af jern i multivitaminpillen.

Opgave 3: Cumarsyre
a. Gør rede for hvordan de to stereoisomere former adskiller sig fra hinanden.
b. Forklar navnet ud fra stoffernes strukturformel. Anfør, hvordan der i det systematiske navn skelnes mellem de to stereoisomere former.
c. Færdiggør reaktionsskemaet, og angiv reaktionstypen.
d. Bestem en mulig struktur for aromastoffet. Argumenter ud fra: emperisk formel, karakteristiske absorbtionsbånd i IR-spektret over 1500 cm^-1, integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre i H-NMR-spektret.
e. Gør rede for, hvordan cumarsyremolekylet bindes og fastholdes til proteinet.

Opgave 4: En nanokatalysator
a. Beregn den formelle stofmængdekoncentration af cobalt(II)chlorid i den fremstillede opløsning.
b. Beregn massen af det fremstillede CoC2O4·(2H2O)
c. Beregn ΔG° for reaktion 3 ved 500 °C. Kommenter resultatet.
d. Forklar på baggrund af beregninger, hvilken sammenhæng der er mellem grafens forløb og reaktion 2 og 3.

Uddrag
Her kan du se et uddrag af opgave 1d

Jo større KF, jo større er koncentrationen af bupropion i oktan-1-ol og jo mindre er koncentrationen i vand. Oktan-1-ol er en upolær forbindelse, og den imiterer derfor miljøet i en upolær membran, som dem, der findes i kroppen. Vand er derimod en polær forbindelse.
Hvis KF er større ved pH 7,4 (KF = 245) end ved pH 3,0 (KF = 1,1), så er bupropion er mere polær ved lav pH-værdi i forhold til høj pH-værdi. Denne adfærd er relateret til forbindelsens funktionelle grupper. Bupropions amin er fuldstændig protoneret ved pH 3,0, hvilket gør molekylet mere... [læs mere nu]