STX Kemi A Eksamen 18. august 2014 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 12
 • 1952
 • PDF

STX Kemi A Eksamen 18. august 2014 - Vejledende besvarelse

Her kan du se Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til STX Kemi A eksamen mandag den 18. august 2014.

Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

I opgave 4.b er der ét link til vores kemiguide. Her finder du hjælp til at løse opgaven på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1: En syre i AlgeFriN
a. Beregn pH i en mættet opløsning af nonansyre ved 25 °C.
b. Beregn den formelle stofmængdekoncentration af nonansyre i AlgeFriN.
c. Beregn den brøkdel af nonansyren, der findes på baseform i AlgeFriN

Opgave 2: Khat
a. Bestem halveringstiden for omdannelsen af A i blodet efter, at den maksimale koncentration er opnået.
b. Beregn hvor stor en procentdel af A, der stadig er i blodet et døgn efter, at den maksimale koncentration er opnået i blodet.
c. Bestem molekylformlen for A.
d. Argumenter for hvilke funktionelle grupper, der findes i X. Tegn to mulige strukturer for A. Den ene skal være optisk aktiv, mens den anden skal være optisk inaktiv.
e. Bestem strukturen for stof A. Argumenter ud fra integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre.

Opgave 3: Titan
a. Gør rede for, at reaktion II er en redoxreaktion.
b. Beregn massen af titan, der kan fremstilles ud fra 250 kg ilmenit.
c. Bestem ligevægtskonstanten for reaktion II ved 850 °C.
d. Beregn indholdet af titan og af vanadium i legeringen udtrykt i masseprocent.

Opgave 4: Laurinsyre
a. Gør rede for, om laurinsyre er en mættet eller en umættet fedtsyre.
b. Beregn ΔH° for forbrændingsreaktionen.
c. Gør rede for, om der er mulighed for stereoisomeri i fedtsyrekæderne i B, C, D og E, samt hvilke stereoisomere former der i givet fald er tale om.
d. Beregn HLB-værdien for emulgatoren sorbitanmonolaurat.
e. Tegn en skitse af en emulsion med sorbitanmonolaurat som emulgator. Argumenter for sorbitanmonolauratmolekylernes placering i emulsionen ud fra emulgatorens molekylstruktur.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 4c i eksamenssættet

Reaktion I danner en umættet binding i den alifatisk kæde. Denne dobbeltbinding kan give to forskellige strukturer. Disse to strukturer er stereoisomere: en cis-form eller Z-form, der har hydrogenatomerne på samme side af dobbeltbindingen og en trans-form eller E-form, der har hydrogenatomerne på hver sin side af dobbeltbindingen. Trans-isomere favoriseres i denne reaktion frem for cis-isomere, fordi de er mere stabile. Derfor dannes der mere trans end der dannes cis. Den øgede stabilitet skyldes at de pladskrævende grupper (i cis-isomerene) ikke kan pakkes lige så tæt og derfor er trans-isomeren mere stabil. Trans-umættede fedtsyrer dannes ikke naturligt; de syntetiseres normal industrielt ud fra planteolier.

Reaktion II er... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 18. august 2014 - Vejledende besvarelse

[3]
Bedømmelser
 • 24-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Suuuuuper god hjælp, hvis man sidder fast
 • 30-11-2015
  Rigtig lækker besvarelse
 • 28-02-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  super! Hjalp meget :)

Materialer relateret til STX Kemi A Eksamen 18. august 2014 - Vejledende besvarelse.