STX Kemi A 17. august 2012 - Vejledende besvarelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Studienet.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Studienet.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.
 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 13
 • 1129
 • PDF

STX Kemi A 17. august 2012 - Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse til STX Kemi A eksamenssættet fra 17. august 2012.

Alle opgaverne er gennemregnet af Studienets fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1: Hydrogeniodids spaltning

a. Gør ud fra de tre grafer rede for, hvilken orden reaktionen er med hensyn til hydrogeniodid.
b. Beregn tiden der går, før koncentrationen af hydrogeniodid er faldet fra 0,400 M til 0,200 M?
c. Bestem aktiveringsenergien for reaktionen.

Opgave 2: AHA-frugtsyre til peeling

a. Angiv stoffets systematiske navn.
b. Vis, at den formelle stofmængdekoncentration af mælkesyre i opløsning A er 0,333 M.
c. Beregn pH i opløsning A ved 25 °C.
d. Beregn, hvor stort et volumen 1,0 M natriumhydroxid eleven skal tilsætte 100 mL opløsning A, for at fremstille den ønskede puffer
e. Angiv, hvilken stofklasse den dannede forbindelse tilhører. Bestem strukturen af det dannede stof. Argumenter ud fra integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre. Benyt evt. bilag 1.

Opgave 3: Ligevægten mellem chromat og dichromat

a. Opskriv ligevægtsloven for ligevægten
b. Forklar, hvorfor opløsningen er orange i surt miljø og gul i basisk miljø.
c. Beregn ΔH° for reaktionen. Kommenter resultatet.
d. Beregn ligevægtskonstanten for ligevægten ved 25 °C.
e. Beregn de aktuelle koncentrationer af chromat og af dichromat i ligevægtsblandingen.

Opgave 4: Chlorogensyre

a. Marker to forskellige funktionelle grupper i chlorogensyre, og angiv, hvilke stofklasser de tilhører. Benyt bilag 2.
b. Forklar, hvilken form for isomeri der er tale om.
c. Angiv reaktionstype for reaktionerne 1 og 4.
d. Gør rede for, at fordelingsforholdet, KF, for chlorogensyre er mindre ved pH 7 end ved pH 3. Benyt evt. bilag 2.
e. Gør rede for, hvilke reaktionsforløb der er dominerende ved nedbrydningen af chlorogensyre. Tabellen ovenfor og figuren på side 8 skal inddrages i besvarelsen. Benyt evt. bilag 3.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 3.b i eksamenssættet.

Hvis vi forskyder ligevægten mod venstre får vi en gul opløsning da CrO_4^(2-) er gul hvorimod, hvis vi forskyder ligevægten mod højre bliver opløsningen orange, da Cr_2 O_7^(2-) er orange. Hvis opløsningen bliver sur betyder det at vi adderer H^+. Når der tilføres H^+ vil ligevægten gå mod højre ifølge Le Châteliers princip, altså må der også dannes mere dichromat og opløsningen bliver orange. Er opløsningen basisk fjernes H^+ og ligevægten... Læs mere

STX Kemi A 17. august 2012 - Vejledende besvarelse

[61]
Bedømmelser
 • 07-04-2013
  Fin besvarelse dog er den lidt kort.
 • 23-07-2013
  Det hele er rigtigt, men alt for korte forklaringer
 • 24-01-2013
  God besvarelse .......
 • 13-02-2013
  god besvarelse....:D