STX Fysik A 2017 30. maj - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 12
  • 15
  • 1850
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Fysik A 2017 30. maj - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Fysik A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra 30. maj 2017.

Indhold

Opgave 1. Saltproduktion

I opgaven skal du ud fra tabellens data bestemme vandets densitet i en saltsø. Derefter skal du vurdere den effekt, hvormed der omsættes energi til fordampning af vand fra saltsøen.

Opgave 2. Behandling med ¹⁸⁸Re

Opgaven handler om radioaktivitet. Du skal opstille reaktionsskemaet for henfaldet af ¹⁸⁸W. Du skal også bestemme, hvor lang tid der går, før mængden af isotopen ¹⁸⁸W falder til et bestemt niveau. Til sidst skal du beregne antallet af ¹⁸⁸Re-kerner lige før tapningen.

Opgave 3. Lysfølsom resistor

Opgaven viser et kredsløb med to resistorer. Én af resistorerne er lysfølsom. Du skal bestemme den effekt, hvormed der afsættes energi i den normale resistor i fuldt dagslys. Derefter skal du bestemme resistansen, som den lysfølsomme resistor har, når kredsløbet tændes.

Opgave 4. Sammenstød mellem mobiltelefoner

I denne opgave skubbes to mobiltelefoner A og B mod hinanden. Du skal bestemme størrelsen af bevægelsesmængden for mobiltelefon A før sammenstødet. Derefter skal du ud fra en graf vurdere, hvor langt mobiltelefon B bevæger sig efter sammenstødet. Til sidst skal du bestemme gnidningskoefficienten mellem mobiltelefon B og underlaget.

Opgave 5. Elektromagnetisk kanon

Her skal du arbejde med magnetisme og kinematik. Du skal bestemme projektilets fart, når det forlader en elektromagnetisk kanon. Derefter skal du ud fra magnetfeltets oplysninger bestemme projektilets acceleration under en affyring.

Opgave 6. Fusion med deuteriumpiller

Opgaven handler om årets emne, som hedder Plasmafysik og fusionsenergi. Opgaven viser en deuteriumkanon. Du skal beregne den gennemsnitlige kinetiske energi for partiklerne i centrum af plasmaet. Du skal også vurdere elektrontætheden, efter en deuteriumpille er skudt ind i plasmaet.

Opgave 7. Spring fra klippe

Billedet viser en person, som springer i vandet fra en klippe. Du skal vurdere den fart, hvormed personen rammer vandet.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 3.b i eksamenssættet.

Vi har yderligere størrelsen:
U_UD=50V
Gadebelysningen er tændt, når spændingsfaldet over UUD er under 14 V. Resistorerne sidder i serie dvs. strømstyrken gennem resistorerne er ens jf. Kirchhoffs' love, dvs. IUD = ILDR. Vi bestemmer strømstyrken gennem RLDR ved:
I_LDR = I_UD = U_UD/R_UD = 14V/(6300 Ω) = 0,002222222 A
Vi har jf. Kirchhoffs' love, at det samlede spændingsfald over en serieforbundet kreds er givet ved summen af spændingsfaldende over hhv. hver komponent, dvs. at spændingsfaldet over RLDR kan beregnes ved at løse for ULDR i udtrykket herunder:
U=U_UD+U_LDR

50V=14V+U_LDR
⇕ Ligningen løses for U_LDR vha. CAS-værktøjet WordMat.
U_LDR=36 V
Vi beregner størrelsen af resistansen RLDR når kredsløbet tændes ved:
R_LDR=U_LDR/I_LDR = 36V/0,002222222A = 16200 Ω
Når kredsløbet tænder for gadebelysningen er størrelsen af resistansen RLDR bestemt til... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2017 30. maj - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.