STX Fysik A 2017 19. maj - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 12
  • 13
  • 2399
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Fysik A 2017 19. maj - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Fysik A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra 19. maj 2017.

Indhold

Opgave 1 Optøning af vandrør

I denne opgave skal du bestemme strømstyrken i et jernrør under optøning. Derefter skal du bestemme den tid, som det tager at optø det frosne vandrør.

Opgave 2 Galaksen EGS-zs8-1

I opgaven skal du beregne frekvensen af en spektrallinje fra galaksen EGS-zs8-1. Du skal også bestemme rødforskydningen for galaksen.

Opgave 3 Forurening med jod

Denne opgave handler om radioaktivitet. Du skal opskrive reaktionsskemaet for det radioaktive henfald af I. Derefter skal du bestemme tiden, det tager for I's aktivitet at komme ned under 10 Bq pr. liter. Til sidst skal du beregne den effekt, hvormed en bestemt mængde havvand udsender energi på grund af henfald af I.

Opgave 4 Squashbold i vand

Her skal du arbejde med mekanik for at bestemme opdriftskraften for en squashbold, som falder ned gennem vand. Du skal også bestemme størrelsen og retningen af gnidningskraften på bolden.

Opgave 5 Hockey

I denne opgave skal du bestemme den kinetiske energi og den gennemsnitlige kraft for en bold, som bruges i en hockeykamp. Til sidst skal du arbejde med kinematiske ligninger for at bestemme, hvor langt bolden bevæger sig efter et skudøjeblik.

Opgave 6 Trappeløb

Opgaven viser en kvinde, som løber på trapper. Du skal vurdere den effekt, hvormed kvinden omsætter energi, når hun løber op ad trappen. Opgaven giver ingen oplysninger om kvinden eller trappen, så du skal selv tildele passende værdier til de relevante fysiske størrelser og redegøre for relevante antagelser.

Opgave 7 Tokamak

Opgaven handler om årets emne, som hedder Plasmafysik og fusionsenergi. Du skal beregne strømstyrken i de vindinger, som blev brugt i et eksperiment, hvor et forskerhold dannede plasma af deuterium. Du skal også bestemme temperaturen i centrum af plasmaet til et bestemt tidspunkt.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 5.c i eksamenssættet.

Vi har yderligere størrelsen:
y_maks=40 cm
Vi antager desuden, at bolden er uden indflydelse fra friktion under bevægelsen.
Vi kender stighøjden for bolden til ymaks = 0,40 m dvs. vi kan bestemme affyringsvinklen ved formlen herunder for stighøjden i et kast i et homogent tyngdefelt, hvor α > 0:
y_maks=(v_0^2)/(2·g)·sin^2⁡(α)

0,40m=(39 m/s)^2/(2·9,82 m/s^2 )·sin^2⁡(α)
⇕ Ligningen løses for α vha. CAS-værktøjet WordMat. med følgende antagelser/definitioner: α>0
α=4,1212915°
Vi kan nu bestemme den maksimale kastelængde ved:
x_maks=v_0/g·sin⁡(2·α)=(39 m/s)^2/(9,82 m/s^2 )·sin⁡(2·4,1212915°)≈22,20544 m
Den maksimale kastelængde er bestemt til... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2017 19. maj - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.