HTX Fysik A 2016 30. august - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Fysik A
  • 12
  • 13
  • 1003
  • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Fysik A 2016 30. august - Besvarelse af eksamenssæt

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet, som blev brugt ved eksamen i Fysik A på HTX 30. august 2016.

Opgaverne i sættet er besvaret af Studienets egen fagredaktør i fysik.

Indhold

Opgave 1. Absorbansmåling

I sættets første opgave skal du se på, hvordan lys absorberes, når det sendes igennem en væske. Du skal også beregne lysets hastighed, når den passerer igennem væsken.

Opgave 2. Magnetisk kanon

Her skal du regne på, hvordan afstanden fra en magnet til en metalkugle påvirker magnetens tiltrækningskraft på kuglen. Du kommer også til at regne på det arbejde, der udføres, og hvordan energi overføres mellem kugler, når de støder sammen.

Opgave 3. Rulning på møbel

Når en hoppebold trilles omkring et møbel formet i bøjet træ, ændres boldens energi. Du kommer til at regne på disse ændringer, ligesom du skal beregne dens inertimoment og et fald fra et bestemt punkt.

Opgave 4. Bagte pærer

Denne opgave tager udgangspunkt i et forsøg, hvor temperaturen skal bestemmes i glødetrådene i en række elpærer. På baggrund af forsøget skal du bestemme bl.a. pærernes resistans og temperaturen og resistanstemperaturkoefficienten af glødetråden.

Opgave 5. Luft over Bergen

Luft ændrer sig, når den bevæger sig fra havoverfladen og ind over fjeldene ved Bergen i Norge. Du kommer til at regne på, hvordan faktorer som densitet, tryk og temperatur ændrer sig i luften undervejs.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af besvarelsen af opgave 5. a:

Vi har at:
T=20℃=293,15K
p=101kPa=101000 Pa
R=8,31·J/(mol·K)
M_atmo=29 g/mol=0,029 kg/mol
Tilstandsligningen for en idealgas er generelt givet ved:
p·V=n·R·T
Ligningen omskrives ved:
Volumen er givet desuden givet ved:
V=m/ρ(1)
Stofmængden er desuden givet ved:
n=m/M(2)
Substitueres udtrykkene (1) og (2) ind i idealgasligningen fås:
p·m/ρ=m/M·R·T

ρ=(M·p)/(R·T)
Densiteten udregnes:
... Køb adgang for at læse mere

HTX Fysik A 2016 30. august - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til HTX Fysik A 2016 30. august - Besvarelse af eksamenssæt.