STX Fysik A 2016 16. august - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Fysik A
 • 12
 • 14
 • 1673
 • PDF

Vejledende besvarelse: STX Fysik A 2016 16. august - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Fysik A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra 16. august 2016.

Indhold

Opgave 1 Laserbehandling af øjet
a) Hvor lang tid skal øjet bestråles med laserlyset for at aktivere stoffet?
b) Bestem antallet af fotoner, der afsætter energi i øjet pr. sekund under bestrålingen.
Opgave 2 Vestforbrænding
a) Hvor mange ton affald afbrænder Vestforbrænding i løbet af et år?
b) Bestem det årlige energiudbytte ved afkøling og kondensering af vanddampen.
Opgave 3 Natrium i blodet
a) Opskriv reaktionsskemaet for henfaldet af 24^Na.
b) Bestem en værdi for halveringstiden for 24^Na ud fra tabellens data. Bestem antal 24^Na kerner i blodprøven umiddelbart efter neutronbestrålingen.
Opgave 4 New Horizons
a) Bestem New Horizons gennemsnitlige fart på rejsen fra Jorden til Pluto.
b) Bestem størrelsen af kraften mellem New Horizons og Pluto, da New Horizons var tættest på Pluto.
c) Forklar, at New Horizons vil fortsætte med at bevæge sig væk fra Solen, og bestem New Horizons fart, når den ikke længere er påvirket af Solen.
Opgave 5 Svingende magnet
a) Bestem svingningstiden for magnetens bevægelse.
b) Bestem magnetens fart, når den passerer ligevægtsstillingen.
c) Vurdér fluxen fra den svingende magnet gennem den flade spole til tidspunktet 0,70 s.
Opgave 6 JET Plasma
a) Beregn massen af plasmaet i JET, når reaktoren kører.
b) Bestem plasmaets reaktivitet ved rekordforsøget.
Opgave 7 Reklamefly
a) Indtegn på bilag nr. 2 pile, der viser størrelse og retning af de tre kræfter, der virker på reklamebanneret.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 4.c i eksamenssættet.

New Horizon vil fortsætte væk fra solen, fordi New Horizon besidder en kinetisk energi, der er langt større end den energi, det kræver at føre New Horizon ud af solens tyngdefelt.
Når New Horizon ikke længere er påvirket af Solens gravitationsfelt, dvs. når r→∞ (hvilket egentligt er en falsk antagelse, men det vil vi ikke komme ind på her) vil New Horizon kun besidde en kinetisk energi. Den mekaniske energi for en genstand, der befinder sig i et gravitationsfelt er givet ved:
E_mek=E_kin+E_pot
Farten beregnes ved at udnytte forskellen i den mekaniske energi før og efter New Horizon har bevæget sig så langt ud i Solens tyngdefelt, at påvirkningen fra tyngdefeltet kan betragtes som 0. Solens masse er fundet til M_s=1,989·〖10〗^30 kg og solens middelradius er fundet til r_s=6,9599·〖10〗^8 m, begge værdier fundet i DATABOG fysik og kemi:
E_mekfør=E_mekefter

1/2·m·v^2-G·(m·M_s)/r^2 =1/2·m·v^2-0

... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2016 16. august - Besvarelse af eksamenssæt

[1]
Bedømmelser
 • 09-12-2016
  Der er en fejl i opgave 2, b) husk at medregne den energi der vindes ved faseskiftet. Ellers udemærket
  Fejlen er nu rettet. Mange tak for tippet.
  Givet af: Studienet.dk redaktionen