STX Fysik A 2015 2. juni - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 12
  • 17
  • 1757
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Fysik A 2015 2. juni - Besvarelse af eksamenssæt

Dette er Studienets eksemplariske besvarelse af opgaverne fra eksamenssættet i Fysik A på STX, som blev stillet tirsdag den 2. juni 2015.

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af Studienets egen fagredaktør i fysik.

Indhold

Opgave 1 Laserbehandling
a) Bestem energien af en foton med bølgelængden 532 nm.
b) Vurdér massen af det vand, der fordamper pr. sekund fra huden på grund af laserbehandlingen.
Opgave 2 Napoleons død
a) Opskriv reaktionsskemaet for henfaldet af den radioaktive isotop 76As.
b) Gør rede for, at massen af 76As-kerner i prøven var mindre end 2,92·10^-14 g.
Opgave 3 Kenguru
a) Bestem størrelsen af bilens acceleration, når bilen sætter i gang.
b) Bestem elmotorens effekt, når bilen kører med den konstante fart 38 km/h.
Opgave 4 Copenhagen Suborbitals
a) Bestem ved hjælp af tabellens data rakettens kinetiske energi 13,5 s efter affyringen.
b) Vurdér ved hjælp af tabellens data, hvor langt raketten nåede op.
Opgave 5 Bobslæde
a) Bestem den maksimale fart, en bobslæde kan opnå på denne bane, hvis man ser bort fra friktionskræfter.
b) Bestem bobslædens tab i mekanisk energi på denne strækning.
c) Indtegn på bilag 1 pile, der viser størrelse og retning af de kræfter, der virker på bobslæden under cirkelbevægelsen. Bestem bobslædens fart i cirkelbevægelsen.
Opgave 6 Eltandbørste
a) Bestem den effekt, hvormed opladeren omsætter elektrisk energi.
b) Bestem det spændingsfald, der induceres i tandbørstens spole under opladning til tiden t = 0,010 ms.
Opgave 7 MiniBooNE
a) Forklar, hvilken vekselvirkning der er involveret i reaktionen.
b) Bestem størrelsen af antimyonens bevægelsesmængde.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 2.b i eksamenssættet.

Vi slår op i databogen og ser, at (_33^76)As har en halveringstid på 26,3 timer. Vi konverterer til sekunder:
T_(1/2)=26,3 h=26,3 h·60min/1h·60s/1min=94680 s
Henfaldskonstanten kan bestemmes som:
k=ln⁡(2)/T_(1/2)=ln⁡(2)/94680s=7,320946·〖10〗^(-6)·s^(-1)
Vi får at vide, at aktiviteten er A=46,5 Bq=46,5 s^(-1)
Vi kan nu bestemme antallet af (_33^76)As-kerner umiddelbart efter neutronbestrålingen vha. aktiviteten og henfaldskonstanten, idet:
A=k·N
Kendte størrelser indsættes, hvorefter N bestemmes:
46,5·s^(-1)=7,320946·〖10〗^(-6) s^(-1)·N
⇕ Ligningen løses for N vha. CAS-værktøjet WordMat.
N=6351638
Massen af hver enkelt kerne findes nu i databogen og konverteres til g, i det 1 u=... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2015 2. juni - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.