STX Fysik A 2015 14. august - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 12
  • 17
  • 1761
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Fysik A 2015 14. august - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Fysik A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra 14. august 2015.

Indhold

Opgave 1 Chokoladefontæne
a) Bestem fontænens resistans.
b) Hvor meget energi skal chokoladen tilføres, inden den kan hældes i fontænen?
Opgave 2 UVeBand
a) Beregn energien af de fotoner med størst energi, som UVeBand registrerer.
b) Hvor lang tid kan UVeBand'et være i solen den dag, før det begynder at vibrere?
Opgave 3 Paranødder
a) Opstil reaktionsskemaet for henfaldet af 228Ra.
b) Beregn massen af 228Ra i en pose paranødder med massen 250 g 12 måneder efter produktionen.
Opgave 4 Baseballkast
a) Beregn, hvor lang tid det tager en bold at flyve 18,4 m med den konstante fart 166 km/h.
b) Vurdér med hvilken vinkel lidt under vandret bolden skal kastes, når battet rammer bolden 1,26 m lavere end, hvor den blev sluppet.
Opgave 5 Malingryster
a) Bestem ved hjælp af grafen svingningstiden for spanden. Bilag 1 kan benyttes ved besvarelsen.
b) Bestem spandens maksimale fart i lodret retning. Bilag 1 kan benyttes ved besvarelsen.
c) Bestem størrelsen af den største kraft i lodret retning fra malingrysteren på spanden. Bilag 1 kan benyttes ved besvarelsen.
Opgave 6 Højttaler
a) Bestem den elektriske strømstyrke i spolen.
b) Bestem ud fra tabellens oplysninger størrelsen af magnetfeltet ved spolens vindinger.
Opgave 7 Henfald af Λ_b baryonen
a) Forklar, hvilket af de to spor der hører til π^- mesonen og Λ_c^+ baryonen.
b) Brug data i tabellen til at bestemme energien for Λ_b baryonen. Bestem størrelsen af Λ_b baryonens bevægelsesmængde.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 2.a:

Energien af en foton kan bestemmes ved formlen:
E=(h·c)/λ
Vi ser, at energien (E) og bølgelængden (λ) er omvendt proportionale, så E vokser, når λ aftager. Den største energi findes altså ved den laveste bølgelængde. Det vil sige, at:
λ=280 nm=280·〖10〗^(-9) m
De to konstanter i tælleren findes i databogen:
c=3,00·〖10〗^8 m/s
h=6,63·〖10〗^(-34) J·s
Vi får så:
E_max=(6,63·〖10〗^(-34) J·s·3,00·〖10〗^8 m/s)/(280·〖10〗^(-9) m)≈... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2015 14. august - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.