STX Fysik A 2014 23. maj - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 12
  • 16
  • 1712
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Fysik A 2014 23. maj - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Fysik A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra den 23. maj 2014.

Indhold

Opgave 1 Poselukker
a) Beregn varmelegemets resistans.
b) Vurdér, hvor lang tid det tager at smelte fryseposen sammen.
Opgave 2 Galaksesuperhoben BAS11
a) Beregn afbøjningsvinklen til 1. orden for H-linjen fra galaksesuperhoben BAS11.
b) Bestem den nuværende afstand til galaksesuperhoben BAS11 ud fra de to absorptionsspektre.
Opgave 3 Rammemaskine
a) Bestem betonpælens densitet.
b) Vurdér størrelsen af den kinetiske energi som jernklodsen har, når den rammer betonpælen.
c) Bestem det arbejde, kranen udfører på betonpælen, når den trækkes helt op af jorden.
Opgave 4 Kryptonlampe
a) Opstil reaktionsskemaet for henfaldet af 85Kr.
b) Beregn massen af 85Kr i lampen 5 år efter produktionen.
Opgave 5 RHIC
a) Hvor lang tid tager det en guldion at bevæge sig én omgang i ringen?
b) Beregn de enkeltladede guldioners fart, når de rammer foliet.
c) Bestem størrelsen af det magnetfelt, som afbøjer guldionerne.
Opgave 6 Ξ baryonen
a) Bestem ved hjælp af reaktionsskemaet kvarksammensætningen af Ξ baryonen.
b) Bestem størrelsen af bevægelsesmængden af hver af myonerne.
Opgave 7 Bodyflight
a) Tildel passende værdier til relevante fysiske størrelser og brug disse til at vurdere luftstrømmens fart. Gør herunder rede for relevante antagelser.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 5.b i eksamenssættet:

Ændringen i kinetisk energi, når en ladet partikel gennemløber et spændingsfald, kan bestemmes som:
ΔE_kin=q·U
Da guldionerne er i hvile fra start, får vi:
E_kin=q·U
Af samme årsag antager vi, at der kan regnes klassisk. Energien kan da skrives som:
E_kin=1/2·m·v^2
Så:
q·U=1/2·m·v^2
Hvor:
U=14 MV=14·〖10〗^6 V
q=e=1,602·〖10〗^(-19) C
Massen af en enkeltladet guldion afviger kun med en elektronmasse fra massen af et guldatom. Vi ser bort fra den forsvindende lille elektronmasse og finder så den gennemsnitlige atommasse af guld i det periodiske system (man kunne dog forestille sig, at man i forsøget har valgt én bestemt isotop):
m_Au=195,08 u=195,08 u·(1,661·〖10〗^(-27) kg)/(1 u)=3,240279·〖10〗^(-25)·kg
Vi får så:
1,602·〖10〗^(-19) C·14·〖10〗^6 V=1/2·3,240279·〖10〗^(-25) kg·v^2
⇕ Ligningen løses for v vha. CAS-værktøjet WordMat.
v=... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2014 23. maj - Besvarelse af eksamenssæt

[1]
Bedømmelser
  • 12-10-2016
    lasndlkasnclkasnclkcalsknc