Ecco | SOP

  • HHX 3. år
  • Virksomhedsøkonomi A, SOP
  • 10
  • 27
  • 7418
  • PDF

Ecco | SOP

Her finder du et studieområdeprojekt om virksomheden Ecco.

Opgaven indeholder først en redegørelse for virksomheden, så en analyse og til sidst en vurdering af Eccos fremtid. Der er lagt meget vægt på deres værdikæde og SWOT, med henblik på om virksomheden er fremtidsikret. Rapporten indeholder også en besvarelse af mulige strategiske svar på en endnu bedre fremtid. Inddrager Eccos årsrapport.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte ændringer på de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Indledning 4
Problem formulering 4
Metode afsnit 4
Virksomhedskarakteristik
Eccos forsyningskæde
Eccos værdikæde
SWOT-analyse:
1. Fuld tilsyn over værdikæden samt forsyningskæden
2. Stærk værdikæde
- Støtte aktiviteter
- Omstruktureret støtte aktiviteter som styrker primære aktiviteter
- Primære aktiviteter
3. Vækststrategier
- Markedsudvikling
- Produktudvikling
4. Kina
5. Godt image
6. Hård konkurrence
7. Flotte nøgletal
8. Fremragende soliditetsgrad samt likviditetsgrad
Muligheds- og trusselsmatricer
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
I denne rapport vil der blive lagt vægt på Eccos nøgletal, værdikæde, forsyningskæde samt andre relevante strategier, med henblik på Eccos fremtidsmuligheder. I rapporten vil der blive lagt stor vægt på Eccos værdikæde, da det er den der gør dem unikke. Jeg vil ved hjælp af deres årsrapport udregne nøgletal som skal give mig et indblik i, hvor økonomisk stærke Ecco-koncernen er. Ligeledes vil jeg benytte mig af Eccos egen hjemmeside til, at beskrive Eccos værdikæde samt forsyningskæde. Udover årsrapporten og Eccos hjemmeside vil jeg også benytte mig af relevante artikler til at udarbejde denne rapport. Jeg har benyttet mig af en SWOT-analyse, til at binde en rødtråd igennem min analyse, med henblik på Eccos fremtidsmuligheder.

Metode afsnit
Under udarbejdelsen af denne rapport har jeg anvendt empire og teori. Jeg har samlet empire kilder ved at finde Eccos årsrapport, for at regne deres nøgletal ud, ligeledes har jeg indsamlet viden fra Eccos egen hjemmeside, til at udarbejde en værdikæde. Jeg har også brugt sekundære kilder, som artikler eller tekster der er skrevet om Ecco til, at udarbejde denne rapport. Jeg har min teori fra både afsætning og virksomhedsøkonomi. Jeg har analyseret Eccos værdikæde, samt andre relevante strategier med min teori og viden fra afsætning. Jeg har benyttet mig af systimes formler til at beregne og analysere Eccos nøgletal med min teori samt viden fra virksomhedsøkonomi. Jeg har været kildekritisk overfor mine kilder, og har helt undgået at benytte mig af Wiki Pedia, da den fremstår som en utroværdig kilde. Jeg har samlet kvantitative data som kan gøres op i tal eks. Eccos årsrapport. Jeg har også benyttet mig af kvalitative data som eks. Interview/ citater fra Ecco leder. Jeg har også nydt godt af den hermeneutiske cirkel til at blive klogere omkring mit emne. Efter jeg har analyseret samtlige strategier fra Ecco, har jeg fået en større og bredere forståelse i, hvordan Ecco har klaret sig, samt hvordan deres fremtid kommer til at se ud. Jeg har brugt mange artikler fra Berlingske business, da Berlingske business er en anerkendt avis... Køb adgang for at læse mere

Ecco | SOP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.