Strålingsbalancen på græs og asfalt | Rapport

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 4
  • 923
  • PDF

Strålingsbalancen på græs og asfalt | Rapport

Rapport i Naturgeografi C om strålingsbalancen på græs og asfalt.

Opgaven indeholder et forsøg over strålingsbalancen på to forskellige overflader: græs og asfalt.

Formål
Forsøgets formål er at bestemme strålingsbalancen på to forskellige overflader

Indhold

Formål
Materialer
Teori
Hypotesen
Fremgangsmåde
Data og databehandling
Diskussion
- Forklar, hvilken betydning det har, om den samlede strålingsbalance er positiv eller negativ.
- Forklar sammenhængen mellem den aktuelle strålingsbalance ved jordoverfladen og
det aktuelle vejr.
- Hvad forventer I, der vil ske med temperaturen længere op ad dagen, hvis der er en positiv strålingsbalance?
- Hvad forventer I, der vil ske med temperaturen længere op ad dagen, hvis der er en negativ strålingsbalance?
- Hvordan vil I forvente, at strålingsbalancen ser ud om foråret i forhold til nu (efterår)?
Konklusion

Uddrag

MATERIALER
Pyranometer: måler energien pr. kvadratmeter af den kortbølgede varmestråling.
IR-termometer: måler temperaturen og dermed også den langbølgede varmestråling.
Almindeligt temperatur: måler luftens temperatur.

TEORI
Strålingsbalancen fortæller noget om hvor meget energi der er til rådighed ved jordens overflade et givent sted, den kaldes også Rn. den består af fire værdier: Kortbølget indstråling(Ki), kortbølget udstråling(Ku), langbølget indstråling(Li) og langbølget udstråling(Li). Formlen ser således ud: Ki+(-Ku)+Li+(-Lu)=Rn.
Kortbølget indstråling kommer fra Solen. Dette er et positivt tal, da det er energi der bliver tilført Jorden.
Kortbølget udstråling dette er indstråling fra Solen der bliver reflekteret direkte tilbage, det er fra blandt andet skyer og især lyse overflader, dette er negativt tal. da det ikke er energi Jorden har til rådighed.
Langbølget udstråling dette er varmestråling fra jorden, det er et negativt tal da det er energi jorden mister.
Langbølget indstråling dette er varmestråling fra jorden der bliver reflekteret tilbage mod Jorden af drivhusgasser, dette er derfor et positivt tal
Strålingsbalancen ligger generelt på jorden på 33% af den samlede indkommende stråling. Dog kan man også modtage energi lokalt ved hjælp af advektion. Dette er kold og varm luft der... Køb adgang for at læse mere

Strålingsbalancen på græs og asfalt | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.