Stor samling af noter til Samtidshistorie B

 • HHX 3. år
 • Historie B
 • Ingen givet
 • 27
 • 7731
 • PDF

Stor samling af noter til Samtidshistorie B

Noter til pensum i Samtidshistorie B

Indhold

DET MODERNE MENNESKE 4
DANMARKS EUROPAHISTORIE – TIDEN CA. 1960-90 – MODERNISERING EFTER 2. VERDENSKRIG 4
60’erne – Vild vækst? (1957-1973) 4
70’erne – Krise og reaktion (1973-1982) 4
80’erne på godt og skidt (1982 – nu) 5
UNGDOM OG OVERGANG 5
FORBRUG & FRITID 5
Fritidsaktiviteter 5
Tid til hobby 5
FORBRUGERØNSKER – FORBRUGSDRØMME 5
Bedre boliger 5
Familiebilen på vej 6
Ferie for flere 6
TØJ SOM TIDSBILLEDE 6
New look – en nygammel damemode 6
Traditionelt mandelook, Ungdomsmode fra Amerika 6
En anden ungdomskultur, Frem mod 60’er-tøjet 6
POP OG ROCK 6
UDVIKLING I DET DANSKE DEMOKRATISKE SYSTEM 1848-1920 7
INDFØRELSEN AF DEMOKRATI 7
Napoleonskrigenes ulykker (Napoleonskrigene 1792-1815) 7
Romantikken 7
Diktatur eller opinionsstyret enevælde 7
Politisk opbrud 7
Enevældens fald 8
De borgerlige rettigheder 8
Magtdelingsprincipper 8
Folkestyre 8
Den danske forfatning – de lange linjer 8
DEN NATIONALE IDENTITET OG DEN DANSK-TYSKE KONFLIKT 8
Borgerkrigen 1848-51 (Treårskrigen) 9
Den udskudte konflikt 9
1864 – 2. Slesvigske Krig 9
FORFATNINGSKAMPEN 1866-1901 9
KVINDER BLIVER SAMFUNDSBORGERE 10
Demokrati for mænd 10
Opbrudstendenser 10
Kvindevalgretten 1915 10
KOLONIALISME 10
OVERORDNET OM IMPERIALISMEN/KOLONIALISME 10
The British Empire 10
Indisk modstand 11
Sydafrika 11
Engelsk Østafrika (Uganda og Kenya) 11
Den hvide mands byrde 11
FORMEL/UFORMEL IMPERIALISME 11
Den magtfulde teknologi 11
Nye koloniområder, nye kolonimagter 11
DRIVKRÆFTEN BAG IMPERIALISME 12
KONKRET EKSEMPEL – CONGO 12
Tintin i Congo 12
AFKOLONISERING/GLOBALISERING 12
De europæiske kolonimagter og afkoloniseringen 13
Suez-krisen 1956 13
GLOBALISERING OG AFKOLONISERING 13
Første globaliseringsbølge (1871-1914) 13
Anden globaliseringsbølge (1945-1989) 14
Tredje globaliseringsbølge (1989-2001) 14
TERRORISME PÅ TVÆRS 14
DEFINITIONER PÅ TERRORISME 14
Lærebogens definition 14
Leksikon.org definition 14
FORSKELLIGE TYPER AF TERRORISME 14
Højre revolutionær terror 14
Nationalistisk terrorisme (1920-erne – 1960’erne) 14
Fundamentalistisk/Religiøs terrorisme 15
Venstrerevolutionær terror 15
FORSKELLIGE TYPER AF TERRORORGANISATIONER 15
Al-Qaeda 15
ETA - Euskadi Ta Askatasuna 15
FARC- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 15
HAMAS Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya 15
Hizbollah 16
IRA – Irish Republican Army 16
RAF – Rote Armee Fraktion 16
PLO, Den palæstinensiske Befrielsesfront 16
PFLP – Popular Front for the Liberation of Palestina 16
FORKLARINGER PÅ TERRORISME 17
Grænser for forklaringer 17
FRA KRIG TIL KRIG 17
1. VERDENSKRIG FRA 1914-1918 17
Årsager til krigsudbruddet 17
KONJUNKTURER OG KRISER 1919-1939 18
Fredskrisen 18
De brølende tyvere = økonomsik fremgang 18
Den store verdenskrise – Krakket på Wallstreet 1929 18
”New-deal”- politikken 18
En ny kriseforståelse 18
DET TYSKE PROBLEM 1919-1939 – HITLERS MAGTOVERTAGELSE 19
Fra kejserdømme til nazistisk diktatur 19
Den nazistiske magtovertagelse i 1933 19
Hvad var nazisme/nazisterne? 20
Magtopbygningsfasen 1993-1937 20
Ekspansion i Østeuropa 20
”Appeasment” 1933-38 20
2. VERDENSKRIG 1939-1945 20
Ikke-angrebspagten mellem USSR og Tyskland, august 1939 21
Lynkrige 1939-41 (Besættelse af Polen 1939, Danmark og Norge 1940) 21
Fra europæisk storkrig til verdenskrig 1941-42 21
Angrebet på USSR – Operation Barbarossa 21
Krigen i Asien: Angrebet på Pearl Harbor 21
De allieredes sejr – Vendepunktet i vinteren 1942/43 22
Tysklands nederlag – Karakteristika for de allieredes fremrykning det sidste 22
Atombomber over Japan 22
2. verdenskrigs betydning 22
DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG FREM TIL 1963 23
Jalta-konferencen 1945 23
Trumandoktrinen - Marshallplanen 1947 23
Blokade af Vestberlin – Kuppet i Prag 1948 23
Oprettelsen af NATO – Kina bliver kommunistisk 1949 23
Korea-krigen – COCOM dannes 1950 24
Atoms for peace 1951 24
Stalins død – Oprør i DDR 1953 24
Suez-krisen 1956 - Ungarsopstanden 24
DANMARK I NATO 25
Thulebasen - H. C Hansen brevet 25
GLOBALISERING 26
Første globaliseringsbølge (1871-1914) 26
Anden globaliseringsbølge (1945-1989) 26
Tredje globaliseringsbølge (1989-2001) 26
Fjerde globaliseringsbølge (2001-?) 26
Samuel Huntingtons teori – Civilisationernes sammenstød 27

Stor samling af noter til Samtidshistorie B

[9]
Bedømmelser
 • 27-11-2016
  Super noter til at få et forspring i samtidshistorie
 • 09-09-2015
  Givet af Studerende på 3. år
  super gode noter til supplering af egne noter.
 • 03-05-2016
  godt indhold med massere af inspiration
 • 22-01-2015
  Givet af HF-elev på 2. år
  --------------------------------------------