Størrelsen af meteorkratere | Rapport | Fysik

  • STX 1.g
  • Fysik B
  • 7
  • 5
  • 862
  • PDF

Størrelsen af meteorkratere | Rapport | Fysik

Denne rapport i Fysik B viser gennem et forsøg om størrelsen af meteorkratere kan forudsiges, Dette gøres ved undersøge, om der er en sammenhæng mellem kraterets radius og faldhøjden.

Indhold

Formål
Apparaturer
Teori
Udførelse
Måledata
Databehandling
Diskussion af måleusikkerheder og fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Apparaturer

Vi brugte følgende apparaturer til at udføre forsøget: En stor og en lille lineal, en stålkugle og en stor spand med sand.

Teori

En meteor er et kosmisk legeme på vej ned gennem Jordens atmosfære. Her er luftmodstanden så stor, at meteoren brænder hvilket ses som stjerneskud. Hvis meteoren når igennem atmosfæren med en masse på minimum 1 kg, kan den lave et krater.
Til at starte med har kuglen(vores meteor) potentiel energi. Når vi slipper kuglen bliver den potenti-elle energi omdannet til kinetisk energi. Kraterets størrelse afhænger først... Køb adgang for at læse mere

Størrelsen af meteorkratere | Rapport | Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.