Sticks'n'sushi | VØ B | Eksamen december 2014

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Sticks'n'sushi | VØ B | Eksamen december 2014

Studienets vejledende besvarelse af eksamensopgaven fra VØ B onsdag den 10. december 2014. (hhx143-VØK/B-10122014)

Her finder du en besvarelse af alle opgaver i eksamenssættet:

Opgave 1 - Sticks' n' Sushi - Virksomhedsanalyse
Opgave 2 - Steel Production A/S - Virksomhedens rapportering
Opgave 3 - Melsen og Sønner ApS - Budgettering
Opgave 4 - DanPlast A/S - Logistik

Opgavebesvarelsen består af både en Word og en Excel fil med bilag.

Indhold

1.1 (5 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Sticks' n' Sushi anvendte, da den åbnede de første restauranter i London.

1.2 (5 %)
Udarbejd et forslag til Sticks' n' Sushi' idé.

1.3 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Sticks' n' Sushi anvender.

1.4 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Sticks' n' Sushi for årene 2010/11 til 2012/13 med udgangspunkt i nøgletallene, indekstallene, artiklen, uddraget fra ledelsesberetningen og videoklippet.

Nøgletallene og indekstallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvordan Sticks' n' Sushi' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012/13 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %)
Vurder Sticks' n' Sushi' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.5.

2.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2013/14. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 3.

I bilag 4 er der en skabelon til resultatopgørelsen.

2.2 (5 %)
Opstil en balance for Steel Production A/S pr. 30.09.2014. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 3.

I bilag 5 er der en skabelon til balancen.

2.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Steel Production A/S har opnået ved at ændre ejerformen.

3.1 (10 %)
Opstil resultatbudgettet for Melsen og Sønner ApS for 1. halvår 2015.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 6. I bilag 6 er også en skabelon til opstilling af resultatbudgettet.

3.2 (5 %)
Beregn den budgetterede bruttoavanceprocent for 1. halvår 2015.

3.3 (5 %)
Forklar, om bruttoavanceprocenten vil blive påvirket, hvis afsætningen stiger med 2 % i stedet for 1 %.

4.1 (5 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse og antal indkøb pr. år for XC.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 7.

4.2 (5 %)
Forklar, hvordan den optimale indkøbsstørrelse vil blive påvirket, hvis DanPlast A/S vælger at indkøbe XC hos den kinesiske producent, hvor kostprisen pr. ton er lavere.

4.3 (5 %)
Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet vil blive påvirket, hvis DanPlast A/S vælger at indkøbe XC hos den kinesiske producent.

Uddrag

5. Vurder, hvordan Sticks'n'sushi likviditet overodnet set har udviklet sig i 2012/13 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen

Sticks'n'sushi opnår for regnskabsåret 2012/13 en samlet pengestrøm på -1.348.000 kr. Dette betyder, at der er gået flere likvider ud af selskabet end der er kommet ind, i løbet af året. Dette medfører, at de likvide beholdninger ultimo udgør 205.000 kr.
Virksomhedens pengestrømme fra driftsaktiviteter har i 2012/13 medført en positiv pengestrøm på 16.168.000 kr. Denne værdi kommer primært fra virksomhedens resultat tillagt af- og nedskrivninger, som udgør næsten 17 mio. kr.
Investeringsaktiviteterne har medført negative pengestrømme på 8.711.000 kr., som primært skyldes købet af nye anlægsaktiver. Som det bliver nævnt i videoen fra Børsen TV, har Sticks'n'sushi investeret i nye restauranter i London... Køb adgang for at læse mere

Sticks'n'sushi | VØ B | Eksamen december 2014

[3]
Bedømmelser
 • 15-10-2015
  super godt opgave, mange brugebare ting
 • 07-10-2015
  Fin opgave. Tak for hjælpen
 • 23-01-2019
  Givet af HHX-elev på 3. år
  rigtig nyttig