SSO om tortur i Psykologi

  • HF 2. år
  • SSO (Psykologi B)
  • 10
  • 19
  • 5663
  • PDF

SSO om tortur i Psykologi

Dette er et eksempel på en SSO om tortur skrevet Psykologi. Opgaven omhandler teori om psykisk tortur, og hvordan dem der udfører den kan leve med deres handlinger.

Opgaveformulering
Hvordan kan udviklings- og socialpsykologien forklare at almindelige mennesker bliver i stand til at udøve tortur mod andre mennesker?
- Redegør for hvad tortur er og hvilke psykologiske faktorer der spiller ind, når man ser andre mennesker som mindreværdige.
- Analyser ud fra ovenstående teorier, hvordan det kan være at ellers helt normale mennesker bliver i stand til at udfører tortur mod andre mennesker.
- Diskuter hvordan det kan være at bødlerne er i stand til at leve med deres gerninger efterfølgende, samt hvad der karakterisere de situationer hvor mennesket er mest lydigt og autoritetstro.

Indhold

Redegør for begrebet tortur og hvilke psykologiske faktorer der spiller ind når et menneske bliver umenneskeliggjort.
Melanie Klein – Uden relation, ingen kommunikation
Carl Goldberg
1. sårbarhed over for oplevelser af skam
2. Mangelfuld tilknytning til signifikante omsorgspersoner
3. Manglende færdigheder til at føle sorg
4. Sproglige vanskeligheder ved at udtrykke følelser
5. Betydningsfulde personers dobbeltmoral
Albert Bandura
- Sammenligning
- Ansvarsforskydning
- Umenneskeliggørelse
Gruppepsykologi
Analyse
- Case 1 – Kronik af Jesper Sølund Hansen, tidl. FN-soldat i Eksjugoslavien – Politiken 2004
- Case 2 Kronik af Kjeld Koplev – De ordinære bødler – Politiken 2005
Diskussion – 1. hvordan kan bødler leve med deres ugerninger efterfølgende?
2. hvad karakteriserer de situationer hvor mennesket er mest lydigt og autoritetstro.
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Ord er fattige når det drejer sig om at beskrive tortur. Tortur er en af de mest hæslige menneskabte frembringelser, som vi har formået at påfører andre personer verden over. Tortur er ikke alene mennesker som bliver brændt med cigaretter, som bliver tæsket til de ikke har en hel knogle tilbage i kroppen, som bliver forpint til deres hjerner bliver nød til at lukke ned. Tortur er også psykisk. For eksempel er der mennesker der bliver tvunget til at se på, at deres egne børn, familie eller venner får trukket alle neglene af. Begrebet tortur dækker over både de fysiske aspekter af tortur, såvel som de psykiske.
I dette afsnit vil jeg gøre rede for psykisk og fysisk tortur.

Psykologisk set anskues psykisk tortur som havende langt værre følger end den fysiske tortur. Formålet med at torturerer mennesker, er at nedbryde personligheden så totalt, at individet bliver ydmyget på et plan, der vil og i størstedelen af tilfældene kan resultere i at individet forråder sin egne overbevisninger og tilhørsforhold. Offerets identitet bliver skrællet af, udelukkende med henblik på at få offeret til at afgive fortrolig information eller afgive beviser, der inkriminerer ofrets kammerater og lignende.

De samfundsmæssige konsekvenser ved tortur er at der bliver skabt et psykisk miljø af terror og frygt blandt befolkningen. Hvis befolkningen i et land lever i et sådant miljø, vil bagmændene bag disse uhyrligheder kunne udnytte folkets frygt til at undertrykke og kontrollere eventuelle frihedsbevægelser og politiske oppositionsgrupper. Torturens formål er at nedbryde en personlighed, og ingen midler bliver skyet... Køb adgang for at læse mere

SSO om tortur i Psykologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.