SSO om SU-reformen i samfundsfag B HF

  • HF 2. år
  • SSO (Samfundsfag B)
  • 12
  • 17
  • 5662
  • PDF

SSO om SU-reformen i samfundsfag B HF

SSO fra 2. år på HF i samfundsfag B om SU-reformen.

Opgaven om SU-reformen i 2013 er skrevet før SU-reformen blev vedtaget i løbet af foråret.

Opgaven gennemgår de forskellige partiers holdninger til SU-reformen, og de forskellige diskurser, der er blevet brugt i debatten.

Derefter diskuterer opgaven forholdet mellem partierne og deres bagland ift. at kunne gennemføre reformen.

Til sidst vurderer opgaven, hvordan den endelige forhandling vil udspille sig, og hvad resultatet kunne gå hen og blive.

Studienets kommentar

En rigtig fin opgave.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Partiernes stillingtagen 4
Retorik og diskurs 7
Regeringens hovedbrud 11
Den endelige forhandling 13
Konklusion 16
Litteraturliste 17

Uddrag

Partiernes stillingtagen
SU-debatten raser i Danmark, og inde på Christiansborg kæmper politikkerne med at finde en løsning, der kan sikre en SU-reform med en besparelse på 2 milliarder kroner.
Regeringspartierne Socialdemokraterne (S), Socialistisk Folkeparti (SF) og Radikale Venstre (RV) har sat sig for at lave en reform af Statens Uddannelsesstøtte, som skal sikre en besparelse på 2 milliarder kroner samtidig med, at den skal få de studerende hurtigere igennem deres uddannelse.
Regeringen har flere gange lovet ikke at forringe SU’en overhovedet, og så sent som for et år siden blev uddannelsesminister Morten Østergaard citeret for at sige:... Køb adgang for at læse mere

SSO om SU-reformen i samfundsfag B HF

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.