SSO om socialrealisme og Submarino i Dansk A

  • HF 2. år
  • SSO (Dansk A)
  • 10
  • 19
  • 5883
  • PDF

SSO om socialrealisme og Submarino i Dansk A

SSO i Dansk A om socialrealisme med henblik på at analysere og fortolke romanen "Submarino" af Jonas T. Bengtsson fra 2007. Herefter indeholder opgaven en vurdering af, hvorvidt "Submarino" tilhører den socialrealistiske genre samt skrivestil.

Opgaveformulering
- Redegør for, hvad socialrealistisk skønlitteratur er
- Giv en analyse og fortolkning af Jonas T Bengtssons roman "Submarino" med særligt fokus på at afdække psykologiske og sociale temaer i romanen.
- Vurder, hvorvidt romanen ”Submarino” tilhører den socialrealistiske genre og diskuter, om den repræsenterer en ny form for socialrealisme

Indhold

Indholdsfortegnelse
Indledning 4
Redegørelse for hvad socialrealistisk skønlitteratur er 5
Fælles træk for socialrealistisk skrivestil 5
Kritisk, folkelig realisme, heraf ”Det moderne gennembrud” 5
Mellemkrigstidens socialrealisme 6
1970'ernes Socialrealisme 7
Nyere socialrealisme 7
Der ønskes en analyse og fortolkning af Jonas T. Bengtssons roman ”Submarino” med særligt fokus på at afdække psykologiske og sociale temaer i romanen 8
Forfatteren Jonas T. Bengtssons baggrund 8
Resume 9
Miljøkarakteristik 9
Personkarakteristisk af Nick 10
Personkarakteristisk af Nicks Bror 11
Psykologiske og sociale temaer 13
Slutningen og titlen 14
Budskab 15
Der ønskes en vurdering af, hvorvidt romanen ”Submarino” tilhører den socialrealistiske genre samt en diskussion af om den repræsenterer en ny form for socialrealisme: 16
Diskussion 16
Vurdering 17
Konklusion 18
Litteraturliste 19

Uddrag

Begrundelse for valg af emne:
Jeg har valgt emnet ”Nyere Socialrealisme - med fokus på de psykologiske og sociale aspekter”, da jeg finder det interessant at undersøge hvordan problemernes fokus i den socialrealistiske genre har ændret sig, i takt med samfundets udvikling. Jeg har valgt at holde fokus på romanen ”Submarino”, da jeg synes, den er yderst tankevækkende og relevant at læse, da den afspejler den del af samfundet vi helst undgår, og fordi man som læser virkeligt får øjnene op for nogle realiteter i samfundet. Desuden, mener jeg, at det er enhver borgers pligt at få indsigt i, hvad der sker med børn, der lider under gentagende omsorgssvigt, for at vi selv, kan være med til at forebygge, at den negative sociale arv går i ring.

Indledning
Ordet, ”Realisme”, stammer fra Frankrig og betyder virkelig, og fra det latinske res, som betyder ting, hvilket er hovedsagen i ordet. Socialrealismen foregiver at være en litteraturhistorisk periode, der realistisk skildrer virkeligheden, så tæt på at være autentisk som muligt og sætter problemer til debat. Men hvad er socialrealisme egentligt for en genre, og hvordan kommer den til udtryk i de forskellige samfundsperioders litteratur? Har problemernes fokus ændret sig, i takt med samfundets udvikling, og hvordan udspiller det sig i litteraturen? Er den socialrealistiske genre genkendelig i forhold til skrivestilen, og er der forskel fra socialrealisme i 1870'erne frem til nyere socialrealisme? Ydermere, vil der være fokus på en analyse og fortolkning af Jonas T. Bengtssons roman ”Submarino”. Jeg vil undersøge de psykologiske og sociale temaer, der kommer til udtryk i ”Submarino”, og ud fra det kan man få en fornemmelse af, hvad der sker med børn, der er udsat for psykisk og social overlast. Til sidst vil der på baggrund af analysen af ”Submarino” være en diskussion og vurdering af, hvorvidt ”Submarino” tilhører den socialrealistiske genre.

Redegørelse for hvad socialrealistisk skønlitteratur er
Realisme er kendetegnende for den litteratur, der forsøger at afspejle virkeligheden ubesmykket og foregiver at fremstille handlinger, der kunne være autentiske, selvom realismens virkelighedsbillede ikke altid er objektivt. Realismen er underlagt forskellige verdensopfattelser, og derfor er der forskellige former for realisme.
Fælles træk for socialrealistisk skrivestil
For at kunne konkludere om en genre er socialrealistisk skal forfatteren anvende forskellige stiltræk. Sproget og miljøet skal være detaljeret beskrevet og realistisk i forhold til samtiden. En forfatter må ikke være direkte subjektiv i sine beskrivelser, men forsøge at være så objektiv som muligt og nøjagtig fx omkring personernes udseende. Forfatteren er ikke hovedpersonen selv, men skal tænke på, at læseren skal se en almindelig persons hverdagsperspektiv. Læseren skal så vidt muligt kunne genkende den virkelighed, forfatteren belyser, ved at beskrive en almindelig ... Køb adgang for at læse mere

SSO om socialrealisme og Submarino i Dansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SSO om socialrealisme og Submarino i Dansk A.