SSO om religion og mentalt helbred

  • HF 2. år
  • SSO (Religion B)
  • 12
  • 19
  • 5174
  • PDF

SSO om religion og mentalt helbred

Her er en Større Skriftlig Opgave (SSO) skrevet i Religion B på HF, som behandler forholdet mellem religion og mentalt helbred. Den redegør for teorier brugt af eksperter indenfor psykologien og religionens verden. Disse teorier bruges til at analysere forholdet mellem religion og depression. Til sidst diskuteres mulighederne og begrænsningerne ved brug af religion til behandling af mentale lidelser. Den diskuterer det etiske dilemma der er i at bruge religion som behandlingsmetode.

Elevens kommentar

Jeg ville nok have valgt et anderledes analyse-materiale, og analyseret en religiøs case fremfor en statistisk undersøgelse.

Indhold

Indledning 3
Religion og mentalt helbred 3
Introduktion 3
Præsentation af teorier 4
Harold G. Koenig 4
Niels Christian Hvidt 7
Peter La Cour 9
Kenneth I. Pargament 10
Sammenfatning 11
Beskytter religion mod depression 11
Introduktion 11
Præsentation 12
Undersøgelsens formål 12
Undersøgelsens metode 13
Spørgeskemaerne 13
Resultat og konklusion 14
Fejlkilder 17
Sammenfatning 18
Muligheder og begrænsninger i anvendelse af religion til bearbejdning af psykiske problemer 18
Religiøs coping i praksis – etiske problemstillinger 20
Perspektivering 21
Konklusion 21
Litteraturliste 23
Bilagsoversigt 23

Uddrag

Indledning
Religion og mentalt helbred er en bred formulering, er dækker over en række delemner. Ser vi tilbage i historien har religionen og behandlerne arbejdet sammen, noget der til dels blev stoppet med fremkomsten af den moderne psykoanalyse. I nyere tid er samarbejdet dog blevet genoptaget på grund af en række undersøgelser, der kunne påvise en positiv effekt ved brug af religion som assisterende behandlingsmetode.
Jeg vil i denne opgave redegøre for de teorier, der har forårsaget denne holdningsændring baseret på 3 forskere og deres studier. Jeg beskriver kort deres teorier, og henviser til bilag 1 for uddybning.
Efterfølgende analyserer jeg opgavens bilag mod disse teorier ved hjælp af den religionspsykologiske metode i stedet for klassiske analytiske religionsmetode, den fænomenologiske metode.
Sluttelig diskuterer jeg muligheder og begrænsninger i anvendelse af religion til bearbejdning af psykiske problemer under anvendelse af de teorier, der er beskrevet i første afsnit. Jeg diskuterer såvel gud som begreb, som det etiske dilemma, der ligger i at supplere klassiske behandlingsmetoder med religion, inden jeg til sidst konkluderer og perspektiverer.

Religion og mentalt helbred

Introduktion
I dette afsnit vil jeg redegøre for forskningsmæssig viden om sammenhængen mellem religion og mentalt helbred. Jeg inddrager 3 teoretikere; Harald G. Koenig, Niels Kristian Hvidt og Kenneth I. Pargament.
Religion, medicin og pleje af sundhed er tre begreber, der historisk har spillet sammen, indtil slutningen af 1800-tallet, hvor psykologerne Sigmund Freud og B.F. Skinner blev bagmænd for separation af religion og psykologi. Det er nu er en kontroversiel handling, at bringe religion ind i behandlingen af mentalt helbred, hvorfor størstedelen af sundheds- og psykologisektoren i dag bevidst ignorerer patienternes religiøse ressourcer.
En undersøgelse fra 2007 godtgjorde, at 56 % af amerikanske psykiatere undlod at spørge ind til religiøse problemer hos patienter med psykiske lidelser til trods for at en Gallup Poll i 2011 indikerede, at religion for amerikanere 55 % spillede en stor rolle i deres liv.

Præsentation af teorier

Harold G. Koenig
Harold G. Koenig udgav i 2001 Handbook of Religion and Health, et banebrydende værk inden for religionens og psykologiens verden. Koenigs teorier vil blive brugt flere gange i opgaven, og det er derfor nødvendigt at redegøre for disse og hans definition af religion.
”Religion involverer tro, skikke og ritualer der er relateret til det transcendente. Dette involverer ofte det mystiske eller overnaturlige. Religion har typisk specifikke
... Køb adgang for at læse mere

SSO om religion og mentalt helbred

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.