SSO om prioner og prionsygdomme i Biologi B

  • HF 2. år
  • SSO (Biologi B)
  • 12
  • 20
  • 5757
  • PDF

SSO om prioner og prionsygdomme i Biologi B

Denne Større Skriftlig Opgave (SSO) i Biologi handler om prionsygdomme, som er sjældne neurodegenerative sygdomme, der menes at være forsaget af misfoldede proteiner.

Opgaveformuleringen lyder:
I denne opgave vil jeg gøre rede for, hvad variant Creutzfeldt-Jakob sygdom er. Jeg vil forklare, hvilke ligheder og forskelle der er mellem Scrapie, CJD og vCJD. Oven i dette vil jeg diskutere, hvorvidt det er sandsynligt at vCJD stammer fra dyr - her vil jeg blandt andet inddrage kogalskaben. Udover dette så kommer jeg også ind på, hvilke immunologiske metoder man kan bruge til diagnosticering af vCJD.

Metoden jeg vil bruge til at besvare disse spørgsmål på, er ved først at komme med lidt baggrundshistorie om opdagelsen af proteinet og nogle af sygdommene. Jeg vil derefter redegøre for hvad et prion er, og hvilken betydning strukturen har for om det er smittefarligt eller ej. Jeg vil også redegøre for de forskellige sygdomme, og vurdere hvorvidt sygdommene i de forskellige arter kan have en effekt på tværs af arts-barriererne.

Lærers kommentar

Censor kaldte vist opgaven "eksemplarisk".

Indhold

1. Abstract 3
2. Indledning 3
3. Prioner 4
3.1 Hvad er prioner? 4
3.2 Hvordan opstod idéen om prionerne? 4 - 5
3.3 Genetikken 5 - 6
3.4 PrPC og PrPsc 7
3.5 Prionernes funktion 7
3.6 Opbygningens betydning 7
3.7 α-helix og β-sheet 7 - 8
3.8 Når smitten breder sig 8 - 9
4. Prionsygdomme 9
4.1 Scrapie 9 - 10
4.2 Creutzfeldt-Jakob sygdom 10 - 11
4.3 Variant Creutzfeldt-Jakob sygdom 11 - 12
4.4 Bovin Spongiform Encefalopati 12
4.5 Hvilke ligheder og forskelle er der mellem sygdommene? 12 - 14
5. Diagnosticering af variant Creutzfeldt-Jakob sygdom 14
5.1 Western Blotting 14
6. Behandling 15
6.1 Hvilke muligheder er der for eventuelle behandlinger i fremtiden? 15
7. Er det sandsynligt at variant Creutzfeldt-Jakob sygdom stammer fra dyr? 16
7.1 Kan arts-barrieren krydses? 16
7.2 Kogalskaben opstår 16
7.3 Hvor sandsynligt er det at BSE er forsaget af scrapie? 16 - 17
7.4 Hvor sandsynligt er det at vCJD stammer fra BSE? 17
7.5 Skepsis omkring prionsygdommene 17 - 18
8. Konklusion 18
9. Litteraturliste 19 - 20

Uddrag

Hvad er prioner?
Prioner (eller PrP) er betegnelsen for nogle glykoproteiner, som findes naturligt i en lang række dyr - inklusiv mennesker. Dette protein menes at kunne nedbryde celler, når det befinder sig på et misfoldet stadie. Disse subvirale prioner menes at være årsag til en kort række sjældne, men uhelbredelige sygdomme i hjernen. Prioner kan findes i mange dyr, hvor de er bundet til forskellige cellers membraner, men de findes i største antal på nervecellerne.
Hypotesen om prioner blev udbygget af Stanley Prusiner, der er professor i neurologi og nuværende direktør for The Institute for Neurodegenerative Diseases Research Laboratory hos University of California. Hypotesen går ud på, at transmitterbare proteiner kan forsage sygdomme, på trods af, at de mangler nukleinsyre ligesom andre sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Altså at de syge prioner smitter ved at konvertere raske prioner om til misfoldede, syge prioner, som så ophobes i cellen... Køb adgang for at læse mere

SSO om prioner og prionsygdomme i Biologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SSO om prioner og prionsygdomme i Biologi B.