SSO om Ondskab af Mikael Håfström i Dansk A på EUX

  • EUX 2. hovedforløb
  • Dansk A, Større skriftlig opgave
  • 10
  • 20
  • 6171
  • PDF

SSO om Ondskab af Mikael Håfström i Dansk A på EUX

SSO lavet på EUX i Dansk A om Mikael Håfströms film Ondskab (Ondskan) med inddragelse af bl. a. Anders Breivik.

Problemformulering

Redegør for handlingsforløbet i Mikael Håfströms film Ondskab og redegør for begrebet ondskab.
Der ønskes en analyse og fortolkning af filmen Ondskab, med fokus på filmiske virkemidler og den psykologiske ondskab.
Diskutér forskellige typer af ondskab og inddrag den norske massemorder Anders Breivik.

Indhold

1.0 Indledning 4
2.0 Problemformulering 4
3.0 Metode 4
4.0 Filmen ”Ondskab” 5
4.1 Psykologiske teorier 5
4.2 Hvad er ondskab? 7
5.0 Fakta om filmteknikken 8
6.0 Breivik og anden ondskab 15
7.0 Konklusion 17
8.0 Egenvurdering 18
9.0 Kildeoversigt 19

Uddrag

1.0 Indledning
Ondskab er et abstrakt begreb; det er svært at definere og for mange mennesker svært at sætte sig ind i, hvad der giver visse personer lysten til at udføre de grusomste handlinger imod deres medmennesker. Det er for let at konkludere, at mennesker bag ondskabs-fulde handlinger bare er afsporet eller psykisk syge, da der er mange psykologiske faktorer, der spiller ind - både sociale, men også personlige. Der er naturligvis mange mennesker, der står fuldstændig uforstående over for ondskab og ondskabsfulde handlinger, men samtidig hører vi om det hver dag i forskellige grader i aviser og fjernsynet. Dårlige nyheder sælger, og der er i samfundet tendens til en vis fascination af grusomme handlinger. Derfor vil jeg gerne forsøge at give en bedre forståelse af ondskab og skabe et overblik over forskellige årsager til, hvorfor nogle mennesker bliver ”onde”.
Faget dansk er naturligvis ideelt til denne opgave, da de mange forskellige analysemodeller og teorier er meget anvendelige til diverse tekster og film. Filmen ”Ondskab” af Mikael Håfström fangede min opmærksomhed, da vi, i forbindelse med et essay i skolen, skulle bruge eksempler fra uddraget af romanen af samme navn af Jan Guillou. Da jeg læste uddraget, blev min interesse straks vakt, da jeg ikke forstod årsagen til stedfarens mishandling af Erik, og hvordan Erik fremover ville tackle volden, og hvilke konsekvenser det ville få for ham fremover. I forbindelse med mine overvejelser omkring ondskab og årsager dertil, kom jeg straks til at tænke på Anders Breivik og hans massakre på øen Utøya i juli 2011, som jeg også kunne tænke mig at inddrage i min opgavebesvarelse.

3.0 Metode
For at redegøre for begrebet ondskab har jeg anvendt bogen ”Ondskabens Psykologi” af Rolf Kuschel og Faezeh Zand (2004). Efter redegørelsen vil jeg lave en filmanalyse af Mikael Håfströms film ”Ondskab” (originalsprog, svensk: Ondskan, 2003), hvor jeg bl.a. vil inddrage berettermodellen, kameraposition, lyd og billedbeskæring for at komme ind på filmtekniske kendetegn. Derudover vil jeg bruge psykologiske teorier fra bogen ”Ondskabens Psykologi” til at analysere den psykologiske ondskab, man ser i filmen og endvidere bruge de psykologiske teorier i min diskussion om forskellige former for ondskab.

4.0 Filmen ”Ondskab”
Filmen handler om den 16-årige dreng Erik Ponti fra Stockholm. Eriks far døde, da Erik var lille, og nu lever han med sin stedfar, som slår Erik dagligt og har gjort det lige så længe, Erik kan huske. Eriks skolegang er også problematisk, og han er voldelig over for de andre elever på skolen. Han bliver bortvist fra den folkeskole, som han går på, og hans mor sender ham derfor på kostskolen Stjärnsberg, som er Eriks sidste mulighed, hvis han vil på gymnasiet og tage den uddannelse som advokat, han gerne vil. Eriks håb er nu en ny start på skolen, uden vold, men det bliver svært, da der på skolen forekom-mer kammerat-opforstrelse, som viser sig at betyde, at de ældre elever bestemmer over ... Køb adgang for at læse mere

SSO om Ondskab af Mikael Håfström i Dansk A på EUX

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SSO om Ondskab af Mikael Håfström i Dansk A på EUX.