EUX-SSO om omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser

EUX-SSO om omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser

SSO i Engelsk B og Psykologi C på EUX om omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser.

Opgaveformulering
Redegørelse for psykologiske teorier omkring omsorgssvigt og reaktioner på omsorgssvigt.

Analyse af kortfilmen "ReMoved" af Nathanael Matanick ved brug af engelsk teori omkring filmanalyse (kortfilm) og psykologiske teorier om omsorgssvigt.

Indhold

Omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser 1
Abstract 2
Indledning 4
Redegørelse og teoriafsnit
Omsorgssvigt 4
Vandrøgt 4
Fysiske overgreb 5
Psykiske overgreb 5
Seksuelle overgreb 5
Reaktioner på omsorgssvigt 6
Kontaktforstyrrelser 6
Depression 6
Dissociation 7
Forsinket udvikling 7
Overdrevent veltilpassede børn 7
Hyperaktiv og destruktiv adfærd 7
Ansvar, skyld og hemmeligholdelse 8
Separationsreaktioner 8
Protest 8
Fortvivlelse 9
Emotionel frakobling 9
Risiko og resiliens 9
Analyse
Analyse af kortfilmen” ReMoved” af Nathanael Makanick 10
Filmens psykologiske teorier 10
Filmens virkemidler 13
Diskussion og perspektivering
The Atlantic -” In a year, Child-Protective Services Checked Up on 3.2 million Children” 16
Konklusion 18
Litteraturliste 19

Uddrag

Indledning

Omsorgssvigt i form af fysiske og psykiske overgreb er noget der sker hver dag, i alle lande, i hele verden, men ikke noget man umiddelbart går og tænker over. Bare i USA i 2012 blev der registreret 3.2 millioner individuelle sager hos barneværnet, hvor 2.5 millioner af sagerne blev henlagt, og i 686.000 af sagerne blev der registeret en eller flere former for omsorgssvigt eller misbrug. Bare i USA alene anslås det at 1640 børn døde som resultat af vold, misbrug eller vandrøgt i 2012.2
I denne opgave ser vi nærmere på hvordan børn som er udsat for omsorgssvigt reagerer over tid, og hvilke tilknytningsforstyrrelser og adfærdsproblemer de kan blive ramt af nu og senere i livet. Der vil blive redegjort for den psykologiske teori omkring omsorgssvigt, reaktioner på omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser. Teorierne bliver vist i praksis, via en analyse af kortfilmen ”ReMoved af Nathanael Makanick fra 2014”, og en perspektivering af artiklen ”In a year, Child-Protective Services Checked Up on 3.2 million Children” – The Atlantic”.

Omsorgssvigt

Det findes fire forskellige typer af omsorgssvigt, som et barn kan udsættes for. Forældre og omsorgspersoner der udøver omsorgssvigt har ofte mangel på forståelse og respekt for barnets behov – eller de mangler fysiske eller psykiske ressourcer til at tage hånd om barnet.

---

Analyse af kortfilmen” ReMoved” af Nathanael Makanick

Kortfilmen ReMoved af Nathanael Makanick, er et drama fra 2014, og det er et godt eksempel på hvordan omsorgssvigt kan føles og opleves fra et barns synsvinkel, og hvordan et barns psyke og selvværd bliver formet, og ødelagt pga. forskellige typer af omsorgssvigt. Vi ser i filmen en lille pige, der er omkring otte år gammel. Hun bor sammen med sine forældre, og hendes lillebror. Filmen beskriver hendes hverdag, hvor vi ser hendes forældre skændes, og de er fraværende. Det er en hverdag fyldt med vold og alkohol. Vi ser hendes skolehverdag og hendes hverdag hjemme hos familien, hvor hun prøver sit bedste på at gøre det godt i skolen, og bliver nødt til at tage hånd om sin lillebror. Filmen bygger derefter videre på, hvordan det er at være en del af et system, hvor voksne helt ukendte mennesker, skal tage beslutninger om hvad der er den bedste løsning, uden at undersøge hvad barnet selv ønsker. I filmen ser vi både vandrøgt, fysisk og psykisk omsorgssvigt. Der er vold, trusler, alkohol, psykisk fraværende forældre, skænderier, beskidte omgivelser, dårlig hygiejne og tortur... Køb adgang for at læse mere

EUX-SSO om omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.