SSO om konservering af knogler

  • HF-enkeltfag 2. år
  • SSO (Kemi B)
  • 10
  • 29
  • 6519
  • PDF

SSO om konservering af knogler

SSO i Kemi B om konservering og affedtning af knogler, med udgangspunkt i 5 odderskeletter.

Problemformulering
Hvordan konserverer en naturhistorisk konservator knogler?
Hvilke udfordringer er der med at konserverer knogler?
Hvordan kan fedt fjernes fra knoglerne?

Indhold

Abstract: 1
Indledning 3
Konservering 3
Naturhistorisk konservering 4
Etik og konserveringen af dyr 4
Knoglekonservering 5
Knoglers opbygning 5
Udfordringer med knogle konservering 6
Maceration: 7
Arbejdsmiljø 9
Knogler og kemi 10
Proteiner 10
Enzymer 11
Enzymer til konservering 11
Fedtstoffer 12
Intermolekylære kræfter 12
Elektronegativitet 12
Polære og upolære stoffer og opløselighed 12
Intermolekylære kræfter 13
Konservering af odderknogler 14
Forsøg 15
Affedtning 18
Basisk hydrolyge 19
Resultater 20
Diskussion 24
Konklusion 25
Litteraturliste 26
Bøger: 26
Links: 26
Bilag: Typisk forløb for maceration 28
Bilag: Billede af knogler der har fået basisk hydrolyse 29

Uddrag

Indledning
Konservering bruger kemi til at bevare genstande som kan have videnskabelig, historisk eller kulturel værdi for eftertiden. Naturhistories konservering bevarer naturlige materialer både nye og gamle, og er med til at skabe et billede af jordens dyre- og planteliv, samt at bevare menneskeskabte ting fremstillet af materialer som indgår i naturhistorisk konservering. Her i opgaven vil jeg se specifikt på knogle konservering, affedtning af knogler og hvorfor fedt i knogler er et problem for konservering.
Jeg har de sidste 8 måneder haft en daglig gang på Zoologisk Museum i København hvor jeg hvor jeg laver frivilligt arbejde, der består i at hjælpe konservartorerne med deres arbejde med at konserverer skeletter og andre foreliggende opgaver. I den tid har jeg fået overbragt en masse viden fra museets konservatorer, og derfor vil der nogle steder i opgaven mangle kilder.
I opgaven har jeg set på følgende: konservering, naturhistorisk konservering, hvordan man konservere knogler og lavet et forsøg med affedtning af odderknogler.

Konservering
En konservators arbejde består i at bevare fortiden og nutiden for eftertiden, ved konkret at se på den kemiske opbygning af de materialer som skal bevares, og på hvordan nedbrydning forhindres.
Der findes forskellige retninger inden for konservatorfaget som beskæftiger sig med vidt forskellige materialer. Det er alt fra bevaring af kalkmalerier i kirker, restaurering af malerier, digitalisering af foto og video materialer, dinosaur fossiler, gamle vikingeskibe. Der er ingen materialer som ikke på en eller anden måde kan indgå i konservatorfaget.
Der kan være forskellige udfordringer ved konservering. Nogle materialer er lysfølsomme (fx rav). Andre kan ikke tåle ilt og skal derfor opbevares i forseglede kasser med argon. Der er materialer som skal opbevares koldt, enten fordi varme nedbryder materialerne eller fordi materialerne kan udgøre en brandfare. At opbevare materialer koldt, kan også beskytte mod skadedyr, som er en anden stor udfordring for mange materialer.
Konservatorens arbejde må ikke ødelægge noget af det materiale man arbejder med og alt det der gøres skal være reversibelt. Det vil fx sige at hvis noget skal limes sammen, skal man bruge en lim hvis kemiske sammensætning ikke ødelægger det man arbejder med og som kan opløses og fjernes igen.
Konservatorens arbejde er at bevarer og i nogle tilfælde restaurerer de fysiske ting, samt indsamling af data. Det bliver så opbevaret i biblioteker, samlinger og museer og vil være... Køb adgang for at læse mere

SSO om konservering af knogler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.