SSO om JBS i Afsætning B og Erhvervsret C

SSO om JBS i Afsætning B og Erhvervsret C

Dette er en SSO om JBS skrevet i Erhvervsret C og Afsætning B. SSO'en handler om at JBS går lige til stregen, når det handler om markedsføring og reklamer.

Problemformulering

JBS går lige til kanten.
Giv en kort karakteristik af virksomheden JBS og redegør for JBS brandets vandring fra ” bedstefar - image til Ronaldo” . Analysere ændringerne i JBS's generiske strategier og parametermix.

Redegør kort for den lovgivning der kan sætte begrænsninger for virksomhedens markedsføring -isæt ligestillingsloven og markedsføringsloven.

Analysere dernæst, hvordan JBS reklame har ændret sig over tid og vurdere om firmaet er gået for vidt med sine reklamer - del i forhold til lovgivningen og dels i forhold til målgruppen og den offentlige mening. Du skal inddrage så vel trykte reklamer som reklamer, der kun er vist på nettet.

Diskutere om de grænseoverskridende reklamer” har skadet eller gavnet JBS som brand.

Indhold

1. Abstract 3
2. Indledning 4
3. Problemformulering 4
4. Metodevalg 5
5. Redegørelse 5
5.1. Virksomhedskarakteristik 5
5.2 Udviklingen fra ”Bedstefar image til Ronaldo” 6
5.3 Ændringer af generiske strategi samt parametermix 6
5.3.1 Parametermix 7
6. Lovgivning 8
6.1. I strid med markedsføringsloven 8
6.2 I strid med ligestillingsloven 9
7. Ændringer over tid 9
7.1 Positionering 10
7.2 Offentlighedens mening 11
7.3 Kommunikation udadtil 11
8. Virkningen af de grænseoverskridende reklamer. 12
9. Konklusion 13
10. Litteraturliste 15
11. Bilag 16
Bilag 1 - Reklame 1 16
Bilag 2 - Reklame 2 17
Bilag 3 - Reklame ”6 dags-løbet” 18
Bilag 4 - SWOT-analyse 19
Bilag 5 - Positioneringskort 20

Uddrag

2. Indledning

Kvinders udformninger i reklamer er blevet til et ligestillingsproblem. Emnet, som bliver beskrevet og analyseret i denne rapport omhandler den problematik, som kan opstå når reklamer rammer kvinderne på de ømme punkter. Det handler i det hele taget om hvad vil kvinder samt offentlighedens meninger finde sig i, når det gælder reklame?
I rapporten vil undersøges der, hvordan JBS har markedsført sig med reklame for deres ny moderne undertøj. Deres vej fra bedstefar trussen til den sexede Ronaldo trusse.
Emnet er spændende, da det tager fat om nogle relevante emner i forhold til den nuværende lovgivning, samt offentlighedens holdning.
JBS blev virksomheden, som gik over stregen i forhold til deres markedsføring med reklamer.
Jeg vil komme omkring, hvordan JBS kom i strid med lovgivningen i forhold til deres reklamer.

4. Metodevalg

I opgaven vil jeg benytte forskellige strategier. Jeg vil bruge brandings strategier, dem vil jeg bruge for, at kunne sætte fokus på vandringen, som JBS har taget siden de lancerede det første bedstefar undertøj. Jeg vil se nærmere på parametermix, samt deres ændring i de generiske strategier. Forklare, hvad JBS har ændret i deres parametermix.
Jeg vil derefter forklare omkring lovgivningen, hvorfor lovgivningen er lavet, samt hvilken paragraf JBS har overtråd, da de lavede reklamen. Her vil jeg gøre brug af afgørelsen fra forbrugerombudsmanden, samt tage udgangs punkt i den offentlige meningen.
Derefter vil jeg diskutere fordele og ulemper, hvad den grænseoverskridende reklame har haft af konsekvenser for virksomheden, eller om det kun har gavnet.
For at få samlet min viden omkring virksomheden JBS vil jeg gøre brug af swot-analyse, samt finde ud af hvad deres reklamer spiller på, her vil jeg benytte mig af de 3 positioneringsmåder.
For at finde en forklaring på hvad offentligheden mener, vil jeg benytte af at diverse artikler, hvor meningen kommer til udtryk.

5. Redegørelse
I redegørelsen vil jeg komme ind omkring, hvordan virksomheden har udviklet sig igennem tiden... Køb adgang for at læse mere

SSO om JBS i Afsætning B og Erhvervsret C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.