SSO om Enzymer i Kemi

  • HF-enkeltfag 2. år
  • SSO (Kemi B)
  • 10
  • 24
  • 4729
  • PDF

SSO om Enzymer i Kemi

Denne opgave handler om enzymer med udgangspunkt i enzymet katalase. Den er skrevet i kemi svarende til b-niveau. Enzymers struktur, virkning osv. er beskrevet i denne opgave. Samtidig er der et afsnit af Michaelis-Menten-metoden, og udledning af ligningen med samme navn.

Indhold

Abstract: 1
Indledning til opgaven 3
Introduktion til emnet 4
Katalase generelt: 6
Enzymers strukturelle opbygning 8
Katalases struktur: 9
Enzymers virkning 10
Reaktionshastighed: 12
Aktiveringsenergi: 13
Michaelis-Menten-kinetik 14
Forsøg: Enzymet katalase 17
Konklussion: 19
Perspektivering: Enzymer i industrien 19
Bilag 1 20
Bilag 2 21
Bilag 3 22
Bilag 4 23
Litteraturliste: 24

Uddrag

Indledning til opgaven
Opgaven vil behandle emnet enzymer, med udgangspunkt i enzymet katalase. For at kunne forstå katalase, dens opbygning, dens funktion, virkemåde osv., vil der først være en generel beskrivelse af enzymer og derefter vil der være en dybere forklaring af begreberne aktiveringsenergi og Michaelis-Menten-kinetik. Mere specifikt vil katalase blive beskrevet netop i forhold til ovenstående, altså først bliver der forklaret lidt generelt om katalase og derefter vil der være en beskrivelse af katalases strukturelle opbygning. Til sidst vil et forsøg med netop enzymet katalase blive inddraget, hvor vi vil teste reaktionshastigheden for en opløsning med katalysatoren og sammenligne denne med reaktionshastigheden for en opløsning uden katalysatoren. Samtidig vil dette forsøg vise om pH-værdien har nogen indflydelse på enzymets virkning. Katalases kinetik vil blive vurderet i forhold til teorien ved hjælp af en graf. Til sidst perspektiveres der til brug af enzymer i andre sammenhænge, hovedsageligt i vaskepulver... Køb adgang for at læse mere

SSO om Enzymer i Kemi

[1]
Bedømmelser
  • 29-11-2014
    det beskriver rigtig meget og du kommer godt ind i det hele

Materialer relateret til SSO om Enzymer i Kemi.