SSO om Ny dansk lyrik

  • HF 2. år
  • SSO (Dansk A)
  • 10
  • 14
  • 3746
  • PDF

SSO om Ny dansk lyrik

Opgaven er en større skriftlig opgave i Dansk A.

Ud fra det overordnede emne, ny dansk lyrik, har opgaven fokus på, hvordan forholdet til familien kommer til udtryk i to digteres digte; Christel Wiinblad og Yahya Hassan. I analysen indgår de to begreber hybridpoesi og performativ poesi.

Problemformulering

Hvilket forhold har digterne Christel Wiinblad og Yahya Hassan til deres familie og hvordan kommer det til udtryk i deres digtning?

Problemstillinger
Hvordan er Christel Wiinblads digtsamling 'Min lillebror - En dag i himlen, i hvert fald i det grønne (2008)' bygget op og hvilken betydning har kompositionen for digtsamlingens tematik?

Hvad kendetegner formsproget i digtene 'Louisenlund 17, d. 2. marts 1984' og 'Islands Brygge, d. 13. juni 2006' og hvilke værdier knytter Wiinblad til sin familie?

Hvad er det overordnede motiv i Yahya Hassan digtsamling 'Yahya Hassan' (2013)?

Hvad karakteriserer Yahya Hassans poesi i digtene 'Barndom' og 'Parabol' og hvordan bliver forholdet til familien tematiseret?

Studienets kommentar

Et spændende emne med nogle gode, analytiske pointer. Det trækker dog ned, at opgaven er inddelt i så mange underpunkter, at læsningen hele tiden bliver afbrudt. Derudover er inddragelsen af begreberne hybridpoesi og performativ poesi lidt for overfladisk. Et lille 10-tal.
Se også vores analysehjælp til BARNDOM.

Indhold

Abstract 4
Indledning 4
Metode 4
Problemformulering 5

- Kort om Christel Wiinblad 5
Første problemstilling 5
- Digtsamlingens komposition 5
- Kompositionens betydning for temaet 6

2. Problemstilling 7
- Analyse af Louisenlund 17, d. 2. Marts 1984 - 7
- Analyse af Islandsbrygge, d. 13. Juni 2006 - 8
- Digtenes formsprog og familieværdier 8

- Kort om Yahya Hassan og digtsamlingen ”Yahya Hassan” 9
3. Problemstilling 10
- Digtsamlingens opbygning 10
- Digtsamlingens overordnede motiv 10

4. Problemstilling 11
- Analyse af Barndom 11
- Analyse af Parabol 12
- Karakteristik af Familiens forhold 13
De nye tendenser inden for ny dansk lyrik med udgangspunkt i C.W og Y.H 14
Konklusion 14
Perspektivering 15
Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning:
I mødet med ny dansk lyrik, stifter man bekendtskab med begreberne: ”hybridpoesi” og performativ poesi. Ser man på to af nutidens digtere: Christel Wiinblad og Yahya Hassan, anvender de den hybride og performative poesi i deres digtsamlinger: Min lillebror og Yahya Hassan. I en krydsning af de forskellige genrer, udfører de hver deres personlige livshistorie og gør den til den centrale del af det poetiske værk . I digtsamlingerne udtrykker de nemlig forholdet til deres familier.

Metode:
Jeg vil i denne opgave beskæftige mig med ny dansk lyrik.
Med udgangspunkt i digte af Christel Wiinblad og Yahya Hassan har jeg fokuseret på hvilket forhold digterne har til deres familier, og hvordan det kommer til udtryk i deres digtning. De fire digte jeg har udvalgt og analyseret er: Louisenlund d. 2. Marts 1984 og Islandsbrygge d. 13. Juni 2006 af Christel Wiinblad og Barndom og Parabol af Yahya Hassan. For at kunne skabe mig et overblik over nye tendenser i dansk lyrik har jeg anvendt baggrundsviden fra antologien ”Hybriddigte - tendenser i ny dansk poesi” af Benedikte F. Rostbøll og Elisabeth Friis. For at kunne besvare mine problemstillinger omkring digtenes komposition, formsprog, motiv og tematik har jeg valgt at anvende analysemateriale fra nettet.

For at øge mit kendskab og forståelse for de to digtere, har jeg ladet mig inspirere af artikler, tv interviews og et enkelt foredrag af Yahya Hassan . Efter hver analyse af problemstillingerne har jeg udarbejdet mig frem til delkonklusioner. Delkonklusionerne vil i sidste ende lede mig frem til den endelige konklusion. Hermed vil konklusionen fungere som svaret på min problemformulering... Køb adgang for at læse mere

SSO om Ny dansk lyrik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.