SSO om det Muslimske Broderskab

  • HF-enkeltfag 2. år
  • SSO (Religion B)
  • 12
  • 21
  • 9204
  • PDF

SSO om det Muslimske Broderskab

SSO om det muslimske broderskab med fokus på bevægelsen som fundamentalistisk.

Opgaven giver en redegørelse for det muslimske broderskabs historie og udvikling i Egypten fra 1928 til i dag, med vægten på deres opfattelse af islam.
Med afsæt i denne redegørelse analyseres, hvilke særlige træk der karakteriserer broderskabets islamversion.
Afslutningsvis gives en vurdering af, hvorvidt broderskabets islamversion fortsat vil være levedygtig som religion i det 21. århundrede.

Opgaven beskæftiger sig udelukkende sig med det muslimske broderskab i Egypten.

Studienets kommentar

Fremragende, grundig og gennemarbejdet SSO. Opgaven er på et højt fagligt niveau, og rent formidlingsmæssigt fungerer den godt. Strukturen i opgaven er også i orden. Visse afsnit bliver dog lidt lange, og opgavens omfang er større end det normale i en SSO.

Indhold

1. Indledning
2. Religionsbegreber
    2.1. Om Ninian Smarts model og konstruktion af religioner
    2.2 Begrebet Fundamentalisme
3. Redegørelse for det Muslimske Broderskabs historie og udvikling i Egypten
     3.1. 1928-1948: Stiftelse, mål og organisering
     3.2. 1948-1970: Undertrykkelse og radikalisering
     3.3. 1970-2014: Generationsskifte, ny strategi og stræben efter direkte politik indflydelse
     3.4. Delkonklusion
4. Det Muslimske Broderskabs version af islam
     4.1. Hassan al-Bannas islamkonstruktion
     4.2. Hassan al-Bannas islamkonstruktion set i lyset af Ninian Smarts religionsmodel
     4.3. Sayyid Qutbs islamkonstruktion
     4.4. Sayyid Qutbs islamkonstruktion set i lyset af Ninian Smarts religionsmodel
     4.5. Det Muslimske Broderskabs islamkonstruktion efter 1970
     4.6. Det Muslimske Broderskabs islamkonstruktion i lyset af Ninian Smarts.religionsmodel
     4.7. Delkonklusion
5. Vurdering: Er det Muslimske Broderskabs version af islam overlevelsesdygtig som religion
i det 21. århundrede?
6. Konklusion
Abstract
Litteraturliste

Uddrag

Det Muslimske Broderskab (herefter MB) er en politisk/religiøs bevægelse, der opstod i Egypten i 1928. Den har indtil i dag gennemløbet en turbulent udvikling, hvor de muslimske brødre på den ene side har opnået stor indflydelse på det egyptiske samfund, men samtidig også i en stor del af deres levetid har været en forbudt organisation, der skiftevis har været undertrykt og tålt af magthaverne... Køb adgang for at læse mere

SSO om det Muslimske Broderskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.