SSO om Zornig - vrede er mit mellemnavn

 • HF 2. år
 • SSO (Psykologi B)
 • 10
 • 23
 • 793
 • PDF

SSO om Zornig - vrede er mit mellemnavn

Dette er en Større Skriftlig Opgave (SSO) om omsorgssvigt og mønsterbrud med inddragelse af Lisbeth Zornigs bog "Zornig - Vrede er mit mellemnavn".

SSO-opgaven indeholder redegørelse for børns reaktioner på at være udsat for omsorgssvigt,og en uddybning af resiliens og andre begreber, der knytter sig til dette.

Derudover overvejelser af hvilke langsigtede konsekvenser et omsorgssvigt kan have samt en analyse af bogen "Vrede er mit mellemnavn" af Lisbeth Zornig med henblik på at fortælle om det omsorgssvigt, hun har været udsat for samt de konsekvenser, det har haft.

I forlængelse af analysen beskrives de risiko- og beskyttelsesfaktorer, som har haft betydning for hendes barndom og liv idag, og hvordan hun har formået at bryde den sociale arv set ud fra psykologiske teorier.

Til sidst i opgaven findes en diskussion af interventionsmuligheder, der kan være med til at hjælpe omsorgssvigtede børn, og hvordan vi som medmennesker kan styrke resiliensprocesserne og mindske de negative konsekvenser hos familien ikke mindst barnet med fokus på Lisbeth Zornigs meninger og erfaringer.

Indhold

1.0 Indledning til opgaven
1.1 Baggrund
1.2 Abstract
1.3 Metode og struktur
2.0 Besvarelse af opgaven
2.1 Redegørelse
- Begrebet omsorgssvigt
- Børns reaktioner på omsorgssvigt
- Risikofaktorer-Resiliens
- Beskyttelsesfaktorer
- Resiliensprocesser
2.2 Konsekvenser af omsorgssvigt.
2.3 Analyse
- Lisbeths barndom
- Lisbeths liv som det er i dag
- Kauai-undersøgelsen
- Abraham Maslows behovshierarki
2.4 Diskussion
- Intervention og Interventionsstrategier
- Micheal Rutter
- H. Rudolph Schaffer
3.0 Konklusion/opsummering af opgaven
4.0 Litteraturliste
5.0 Bilag

Uddrag

Omsorgssvigt er et udtryk for savn, lidelse, og mangler hos børn, hvis forældre ikke har evnen, til at kunne tilfredsstille børnenes behov både materielt og personligt. Men det handler også om nederlag og frustration hos forældrene, hos familiens netværk og selv hos de professionelle. Der er mange børn i Danmark, som bliver udsat for omsorgssvigtet af deres forældre og andre tilknytningspersoner. Det er dog stadig vanskeligt at få et overblik over, hvor mange børn der er tale om, da forældrene sjældent vil indrømme det, og børnene oftest ikke vil fortælle hvad der er sket, de er pinelige og føler skyldfølelse, eller fordi, de er blevet truet af forældrene til aldrig at fortælle om deres oplevelser.

Omsorgssvigt kan allerede forekomme ved graviditeten. Tiden under graviditeten, fødselen og de første år af barnet liv, har stor betydning for barnets videreudvikling. Hvis moderen f.eks. drikker, tager stoffer eller indtager dårlig ernæring under graviditeten, kan det skade barnets nervesystem og evnen til at opfatte kontakt mellem barnet selv og et andet menneske være belastet.6 Omsorgssvigt fører til forsinket udvikling både neurologisk, motorisk og kognitivt. Den forsinkede udvikling kan ses allerede i de første måneder af barnets liv. Ifølge Kari Killén er der fire former for omsorgssvigt. Vanrøgt, fysiske, psykiske og seksuelle overgreb... Køb adgang for at læse mere

SSO om Zornig - vrede er mit mellemnavn

[3]
Bedømmelser
 • 18-02-2016
  God opgave og inspiration. :-) Dog kunne du have fået en anden til at læse den igennem, da der er en masse stavefejl.
 • 10-10-2017
  Givet af HF-elev på 1. år
  der er enkelte steder der ikke stemmer overens med teori. et eksempel er bare resiliens. men der er flere steder
 • 05-06-2016
  Givet af HFe-elev på 2. år
  hekt sikkert en rigtig god opgave