SSO om minimalisme og impressionisme i Dansk A

  • HF 2. år
  • SSO (Dansk A)
  • 10
  • 16
  • 5719
  • PDF

SSO om minimalisme og impressionisme i Dansk A

SSO om minimalisme og impressionisme skrevet i Dansk A. Opgaven indeholder en analyse af Helle Helles roman "Dette burde skrives i nutid" fra 2011 med fokus på hovedpersonens udvikling og på minimalistiske træk i romanen.

Problemstillinger:
- Redegør for minimalisme og impressionisme
- Anayser hovedpersonens udvikling med fokus på minimalistiske træk i Helle Helles roman "Dette burde skrives i nutid"
- Diskuter ligheder og forskelle i minimalismen og impressionismen, og inddrag Herman Bangs impressionistiske værk: "Ved vejen" (scene 1)

Lærers kommentar

I diskussionen skulle der være gået mere i dybden med ligheder og forskelle, da det ikke er diskuterende nok pga. misforståelse af diskussionsdelen.

Indhold

Indledning 1
Impressionisme - det flygtige øjeblik 1-3
Minimalisme og minimalistisk realisme - “Less is more” 3-4
Et brudstykke af “Dette burde skrives i nutid” 4
Dorte - uden mål for livet 4-9
Eksistentialisme 9-10
“Dette burde skrives i nutid” 10-11
Perspektivering til Herman Bang og impressionismen 11
Minimalisme og impressionisme - hvor veje mødes og skilles 13-14
Konklusion 14
Abstract 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
Helle Helles roman emmer af identitetssøgen og usikkerhed. Hun formår at fange læserens opmærksomhed, ved at bringe os ind i et tekstligt univers fyldt med konflikter der ligger i overfladen og berører nogle af livets store spørgsmål: hvem er jeg, og hvad skal jeg med mit liv? Temaerne er i romanen er i hovedtræk: identitet og ensomhed.
Herman Bang var en af de første førende danske forfattere i det moderne gennembrud der prøvede sig med genren impressionisme, og også én af de danske forfattere der er kommet længst med udførelsen af impressionismen i litteraturen. Dette ses også i uddraget af hans roman “Ved vejen”. Her ser man, hvordan livet er på en togstation gennem handlinger og replikker, som er nogle af de karakteristika Herman Bang har.

I denne opgave har jeg valgt at arbejde med minimalisme og impressionisme i litteraturen, da jeg gerne vil finde ud af, hvad disse to har tilfælles, og om man kan skille de to genre fra hinanden. For at skabe en god baggrundsviden hos læseren, vil jeg redegøre for de minimalistiske og impressionistiske genretræk. Derefter vil jeg benytter mig af den danskfalige metode til at analysere og fortolke romanen “Dette burde skrives i nutid” af Helle Helle fra 2011, hvor jeg vil kigge nærmere på hovedpersonens udvikling samt inddrage romanens minimalistiske skrivestil. Til sidst vil jeg perspektivere til Herman Bangs uddrag af romanen “Ved Vejen” fra 1886, ved at inddrage denne og “Dette burde skrives i nutid” i en diskussion af forskelle og ligheder mellem minimalisme og impressionisme.

Impressionisme - det flygtige øjeblik
Impressionismen viste sig for første gang i malerkunsten, og havde sin storhedstid fra ca. 1870-1890. “Impressionisme” er opstået ud af det franske ord impression, som betyder indtryk. Med indtryk menes, at man vil gengive nuets øjebliksbillede på en objektiv måde. Der var en tydelig en tydelig kontrast mellem den virkelighed kunsten skildrede, og den virkelighed de danske borgere befandt sig i. Det vil sige, at kunsten på den tid tog afstand fra omverdens begivenheder. Den første banebrydende kritiker og litterat til moderniseringen af litteraturen var Georg Brandes, da han d. 3. november 1871 talte på Københavns universitet over emnet “Hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur”. Dette sætter gang i nye perspektiver og tankesæt, som man ikke tidligere har mødt, grundet den uforandrede idylliske tankegang.

Forfatterne fra det moderne gennembrud ville gerne være nytænkende, tage afstand fra de tidligere ... Køb adgang for at læse mere

SSO om minimalisme og impressionisme i Dansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SSO om minimalisme og impressionisme i Dansk A.