SSO om Marshallplanen

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • Ingen givet
 • 20
 • 6686
 • PDF

SSO om Marshallplanen

Jeg vil igennem denne opgave forsøge at redegøre for de faktorer, der spillede ind omkring Marshall-hjælpens tilblivelse, herunder Tysklands stilling efter krigen. Samtidig vil jeg se på, hvad USA's motiver var bag denne storstilede hjælp, samt om denne hjælp var en medvirkende faktor til en splittelse af Europa. Jeg vil endvidere se på Marshall-hjælpens betydning for eftertiden i USA og Europa.

Indhold

1.Indledning s. 2
2.Tyskland efter 2. verdenskrig s. 2
2.1Fælles fjende og FN s. 2
2.2Stormagternes udgangspunkt efter krigen s. 3
2.3De store konferencer s. 3
2.3.1Jaltakonferencen s. 4
2.3.2Potsdamkonferencen s. 4
2.4Det allierede kontrolråd s. 6
2.5Berlins status s. 6
3.Marshall-planen s. 7
3.1USA's økonomiske motiver s. 7
3.2USA's politiske motiver s. 8
3.2.1Inddæmning s. 9
3.2.2Jerntæppet s. 9
3.2.3Trumandoktrinen s. 10
3.2.4Marshall-hjælpen s. 11
3.3USSR's reaktion s. 12
3.4USA's seriøsitet omkring invitationen af USSR s. 13
4.Marshall-hjælpens betydning for europæisk genrejsning s. 14
4.1Økonomisk fremgang i Tyskland og Europa s. 14
4.2Det europæiske samarbejde s. 15
4.3USA's økonomi og splittelsen af Europa s. 15
4.4”Pax Americana” s. 16
5.Konklusion s. 17
Litteraturliste s. 19
Bilag: bilag 1: 3 bilag vedlagt

Uddrag

1. Indledning
I foråret 1945 da Tyskland kapitulerede var glæden stor. Det var lykkedes de allierede med USA, England og USSR i spidsen at vinde over tyskerne. Men 2. verdenskrig havde også haft enorme omkostninger. I alt var ca. 55 millioner mennesker døde, fabrikker var ødelagte, forældede eller omlagt til krigsproduktion. Bygninger og infrastruktur var ødelagt. Desuden var der varemangel, dels på grund af at produktionen af varer under krigen var blevet nedprioriteret til fordel for krigsmateriel og dels grundet transportproblemer. Værst var det gået ud over Tyskland, som var blevet massivt bombet af de allierede. Tysklands nederlag til de allierede førte efter krigen til, at Tyskland blev delt i fire besættelseszoner. Sejren over Tyskland og denne firmagtsbesættelse gav anledning til et samarbejde mellem de allierede, men lagde også grunden til mange fremtidige konflikter. Tysklands og Europas genopbygning blev omdrejningspunktet i en splittelse mellem øst og vest, hvor to meget forskellige ideologiske systemer trak i hver sin retning. Det var især for USA yderst vigtigt, at Europa kom på fode igen. Dette gav bl.a. anledning til, at USA gav Europa den nødvendige økonomiske indsprøjtning i form af Marshall-hjælpen i 1947. Jeg vil igennem denne opgave forsøge at redegøre for de faktorer, der spillede ind omkring Marshall-hjælpens tilblivelse, herunder Tysklands stilling efter krigen. Samtidig vil jeg se på, hvad USA's motiver var bag denne storstilede hjælp, samt om denne hjælp var en medvirkende faktor til en splittelse af Europa. Jeg vil endvidere se på Marshall-hjælpens betydning for eftertiden i USA og Europa... Køb adgang for at læse mere

SSO om Marshallplanen

[6]
Bedømmelser
 • 18-05-2011
  Opgaven er god hvad angår facts og den kommer velvidt omkring alt. Marshall planen var den del jeg skulle bruge og den var vel informativ. mange tak.
 • 12-12-2011
  okay opgave!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 28-01-2012
  Det med det økonomiske Marshall-planen
 • 09-06-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  fin opgave, det var marshall-planen jeg skulle bruge..