SSO om Lineær algebra

  • HF 2. år
  • SSO (Matematik A)
  • 7
  • 22
  • 3406
  • PDF

SSO om Lineær algebra

SSO i Matematik A. Opgaven handler om lineær algebra.

Opgaven kommer ind på vektorrum, lineær vektorfunktion, matrixregning, determinanter i forskellige dimensioner, rækkeoperationer og komplementer.

Indhold

Vektorrum 3
Lineær vektorfunktion 4
Matrixregning 5
Matrixmultiplikation 7
Regneregler for matrixmultiplikation 8
Determinanter 9
Determinater i R2 9
Determinanter i R3 11
Determinanter i Rn 11
Regneregler for determinanter 12
Rækkeoperationer 15
Komplementer 17
Opgaveløsning 18
Konklusion 20
Litteraturliste 21

Uddrag

Et vektorrum er en matematisk struktur som besår af vektorer. Mængden af vektorer i et plan, repræsenteres som et talsæt af typen (a,b) og denne mængde betegner man med R^2. Dvs. at vektorerne kan skrives som et 2-dimentionalt talsæt. Det betyder også at man på samme måde kan betegne et plans vektorer i rummet, med talsættet (a,b,c) som er i 3 dimensioner, altså R^3. Jeg vil bruge små fede bogstaver til at betegne planets og rummets vektorer, f.eks. u,v,w,x,y. De opfylder nogle regler.
V er et vektorrum af matematiske elementer hvor der er defineret to regneoperationer:
Addition der ud fra to elementer u og v i V danner et objekt +v som også tilhører V.
Multiplikation der ud fra u∈V og enhver multiplikation med t danner et objekt betegnet tu eller ut som også tilhører mængden V... Køb adgang for at læse mere

SSO om Lineær algebra

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SSO om Lineær algebra.