SSO om kvinders kropsideal og fitness

  • HF 2. år
  • SSO (Idræt B)
  • 12
  • 20
  • 7553
  • PDF

SSO om kvinders kropsideal og fitness

Find inspiration i denne SSO i Idræt om kvinders kropsideal og fitnesskulturen.

Opgaven indeholder besvarelser på tre problemformuleringer:

1. Redegør for unge kvinders kropsidealer i Danmark i dag. Redegør yderligere for fitnessindustriens udvikling de seneste år.

2. Analyser fysisk træning og kostens indvirkning på kroppens udformning. Kom her ind på, hvilke konsekvenser overtræning kan have.

3. Diskuter, med udgangspunkt i vedhæftede link: http://www.dr.dk/levnu/krop/unge-presser-hinanden-til-motion-paa-sociale-medier, forskellen på sund og usund træning.

Elevens kommentar

Stavefejl + forkerte oplysninger under emnet træning, i forhold til styrketrænings påvirkning på kroppen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Kroppen i centrum 4
Kvinders kropsidealer og identitet 4
Fitnessindustriens udvikling 6
Fysisk træning, overtræning og kostens indvirkning på kroppen 8
Motion og fysisk træning 8
Sundhed og ernæring 10
Konsekvenser ved overtræning 12
Hvornår er træning sund, og hvornår er den usund? 14
Konklusion 17
Litteraturliste 18
Kildehenvisning til bøger: 18
Kildehenvisning til Internethjemmesider og artikler: 18
Figure: 19

Uddrag

Indledning

Kropsidealet ændrer sig hele tiden, derfor er det svært for mange unge mennesker, at finde ud af hvad de skal leve op til. Vi har ændret os fra at være et samfund, der fokuserede på mode og at på primært at skabe sig et ideal gennem beklædning, til at være et samfund, hvor kroppens udformning er det afgørende. I dag former man ikke længere kroppen med tøj, men med selvdisciplin og vilje-styrke. Dette bliver opnået gennem sund kost og en masse motion, såsom styrketræning. I mange menneskers hverdag fylder dette meget, fordi de fokuserer på at opnå deres ideal. Unge mennesker finder deres inspiration og motivation gennem sociale medier, hvilket medvirker til at de ofte taber fokus og ikke er tilstede i den virkelig verden. Fitnessindustriens udvikling, og mediernes påvirkning af de unges dagligdag, er med til at understøtte disse idealer. Kropsidealerne lader til særligt at have indvirkning på unge piger. Med deres massive tilstedeværelse i diverse træningscentre og på sociale medier, opleves de som en større og større del af vores nuværende kropskultur.

Kroppen i centrum
Kvinders kropsidealer og identitet

Manden har gennem tiden altid haft en større autoritet i samfundet end kvinder, hvilket er blevet understøttet af de kønsforskelle som samfundet har leveret af det kvindelige og det mandlige ideal. Kvindens krop spillede fra 1880'erne til 1990'erne en rolle, hvor den blev gjort til en genstand, og var under samfundets kontrol. Hvorimod mandens krop spillede en helt anden rolle, og blev opfattet som et redskab til at udøve kontrol med i samfundet. Med andre ord blev kvinden set som det svage køn, og kroppen skulle afspejle dette udsagn. Da feminismen tog fat i starten af 1900-tallet og kvin-derne kæmpede for ligestilling mellem kønnene blev den traditionelle kvindeidentitet forkastet, og kvinderne opnåede en frihed, hvor kroppen kunne løsrive sig fra den genstand, som den var blevet betragtet som i samfundet. Mennesker eksisterer gennem kroppen, men det er den bearbejdede krop, som indirekte signalerer et individs placering i det kulturelle samfund og individets livsstil1... Køb adgang for at læse mere

SSO om kvinders kropsideal og fitness

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SSO om kvinders kropsideal og fitness.