Klimaændringer | SSO

  • HF 2. år
  • SSO (Naturgeografi B)
  • 10
  • 17
  • 5226
  • PDF

Klimaændringer | SSO

Her ser du en Større Skriftlig Opgave (SSO) om klimaændringer i Geografi B. Omdrejningspunktet for opgaven er den såkaldte drivhuseffekt og udledningen af CO₂.

Lærers kommentar

Gennemført opgave

Indhold

Abstract
Indledning
Drivhuseffekten
Måling af CO₂
CO₂ og dets påvirkning
Grønlandspumpen og Golfstrømmen.
Forsuring af havene
Erosionsbeskyttelse og kystsikring
Flygtningestrømme
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Klima forholdene forandrer sig konstant, og derfor er det ikke udsædvanligt, hvis et år er varmere eller koldere end forgående års målinger. Problemet vi står med i dag er, at selve klimaet ændrer sig hurtigere end antaget og meget tyder på at det skyldes homo sapiens udnyttelse af fossile brændsler og lignende. Det hele startede omkring 1870 erne hvor udviklingen begyndte at tage fart. Udbredelsen af den industrielle produktionsform i verden karakteriserede ved indførelsen af nye maskiner – og produktionsformer. Det økonomiske opsving forbundet med den industrielle revolution gjorde befolkningen mere købedygtige, og efterspørgslen på forbrugsvare steg. Samtidigt havde ny teknologi muliggjort masseproduktion af stål og andre råvarer som i den grad øgede udviklingen. Nu kunne man fremstille et bygnings materiale billigt, som førhen var meget kostbar. Det bevirkede infrastrukturen blev væsentligt udvidet i form af broer og jernbaner. Husene kunne nu bygges højere og mere sikkert, og byerne voksede hastig. Begreber som ”samlebånd” - ”automatisering” - ”produktivitet” blev standarden for produktion. Den industrielle revolution var en kendsgerning. Disse kolossale fremskridt krævede selvfølgelig en del energi... Køb adgang for at læse mere

Klimaændringer | SSO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.