SSO om internettets historie

  • HF 2. år
  • SSO (Historie B)
  • 10
  • 18
  • 5557
  • PDF

SSO om internettets historie

Denne Større Skriftlig Opgave (SSO) skrevet i Historie B handler om internettets udvikling og dets indflydelse på vores samfund og demokrati.

Opgaveformulering
Redegør for udviklingen af internettet fra ARPAnet til nutidens internet.
Analyser hvordan World Wide Web har påvirket samfundsudviklingen siden 1993
Diskuter internettets muligheder for at påvirke vores demokrati.

Indhold

Indledning 1
Redegør for udviklingen af internettet fra ARPANET til nutidens internet 2
ARPANET 2
CSNET og NSFNET 2
World Wide Web 4
Analysér hvordan World Wide Web har påvirket samfundsudviklingen siden 1993 - 6
Informationsdeling 6
Socialt samvær 7
Diskutér internettets muligheder for at påvirke vores demokrati 10
Demokratisk proces 10
Falsk information 11
Konklusion 14
Litteraturliste 15
Litteratur 15
Websider 15

Uddrag

Indledning
Da Vinci forudså flyvemaskinen og helikopteren. H. G. Wells og Jules Verne forudså menneskets rejser ud i rummet. Men Internettet er en af de få opfindelser op igennem verdenshistorien, der aldrig nogensinde blev forudset af nogen. Og det er derfor jeg finder det så fantastisk spændende og fascinerende. Internettet har ændret verden på flere punkter, og i denne opgave vil jeg kigge på nogle af dem.

Jeg vil starte med at redegøre for, hvordan internettet og World Wide Web blev til, fra ARPANET og op til det moderne internet. Til dette har jeg benyttet mig af bl.a. et værk fra National Science Foundation, der var en af de stærke drivkræfter i, at få forbundet computernetværk hele verden rundt. Ud over det, har jeg brugt Tim Berners-Lees værk ”Webbets vej til verden”, hvori han beskriver hvordan han og en lille håndfuld kolleger på CERN i Schweitz, udarbejdede og oprettede, hvad der i dag er verdenshistoriens største informationssamling, webbet.

Herefter vil jeg lave en analyse af, hvordan World Wide Web har påvirket samfundsudviklingen i nyere tid. Her har jeg valgt at fokusere på nogle få hovedpunkter: informationsdeling og socialt samvær. Til det første punkt har jeg draget nytte af et afsnit af antologien ”Internet, WWW, Netværks-kommunik@tion”, skrevet af Cathy Toscan, der er cand.phil. i humanistisk datalogi. Samt sociolog Manuel Castells teorier, fremstillet i hans værk ”Internet Galaxy”.
Til sidst vil jeg diskutere, hvorvidt internettet kan have en indflydelse på vores demokrati. Her har jeg benyttet mig af nogle relevante artikler, bl.a. artiklen ” Professor I filosofi: Nettet truer demokratiet” fra Politiken Debat, hvori filosofiprofessor Vincent F. Hendricks udtaler sig om, hvor let fejlinformation kan spredes via sociale medier.

Redegør for udviklingen af internettet fra ARPANET til nutidens internet

ARPANET
Den 29. oktober 1969, klokken halv elleve om aftenen, sendte programmøreleven Charley Kline den første besked over ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) – ”login”. Beskeden blev sent fra University of California, Los Angeles til Augmentation Research Center på Stanford Research Institute; to af de første fire knudepunkter på ARPANET. De efterfølgende to punkter var University of California, Santa Barbara og University of Utah. Netværket mellem de fire punkter var færdiggjort i december 1969. 1
I de efterfølgende år blev der tilføjet flere og flere computere til netværket, der nu bredte sig tværs over USA – fra Californien til Connecticut, og i oktober 1972, ved International Computer Communications Conference, blev ARPANET, hvis primære formål var militær forskning, for første gang demonstreret for offentligheden. 1972 var også året, hvor den første elektroniske post

... Køb adgang for at læse mere

SSO om internettets historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.